Wyniki wyszukiwania dla "math"

5 odpowiedzi

Znajdowanie pierwiastka kwadratowego za pomocą metody Newtona (błędy!)

Pracuję nad zakończeniem problemu matematycznego, który przybliża pierwiastek kwadratowy liczby przy użyciu metody zgadywania i sprawdzania Newtona w Pythoni...

4 odpowiedź

Iteracyjna wersja zmodyfikowanej sekwencji Fibonacciego

12 odpowiedzi

Czy jest dobry sposób na podzielenie int na dwa szorty (.NET)?

Myślę, że nie jest to możliwe, ponieważ

2 odpowiedź

Biblioteka matematyczna dla JavaCard?

3 odpowiedź

Jak obliczyć kąt obrotu z punktów prostokąta?

5 odpowiedzi

Jak uzyskać łączną liczbę unikalnych par zestawu w bazie danych? [Zamknięte]

4 elementy:

2 odpowiedź

Ile cykli mają funkcje matematyczne na nowoczesnych procesorach

6 odpowiedzi

Kompresowanie dużej liczby (lub ciągu) do małej wartości

3 odpowiedź

Określenie, czy dwa adresy IP znajdują się w tej samej podsieci - czy 0 lub końcowe 0s są usuwane z adresu IP?

Rozumiem, że jeśli dwa adresy IP są AND'd z maską podsieci, jeśli wynik jest taki sam, to są w tej samej sieci. Jeśli wynik jest inny, to są w różnych si...

8 odpowiedzi

Arytmetyka Java do obliczania procentu

Mam mały problem w mojej aplikacji java.Muszę obliczyć wynik, jaki mają, kiedy kończą, używam tej metody: