Wyniki wyszukiwania dla "math"

6 odpowiedzi

Szybkie rozwiązanie gęstego układu liniowego o stałym wymiarze (N = 9), symetryczne, dodatnio-półokresowe

Który algorytm zaleca się do szybkiego rozwiązania gęstego układu liniowego o stałym wymiarze (N = 9) (macierz jest symetryczna, dodatnio-półokresowa)?Elimin...

18 odpowiedzi

Najbardziej wydajny sposób implementacji funkcji mocy opartej na liczbach całkowitych pow (int, int)

5 odpowiedzi

Python: 32-bitowa arytmetyka bez znaku

1 odpowiedź

Problemy z przecięciem segmentów linii

Mam ścieżkę zapisaną jako punkty w arraylistach i chcę sprawdzić, czy segmenty linii przecinają się. Z nieznanego powodu nie działa! Nie dostaję żadnej wiado...

1 odpowiedź

Nieprawidłowa konwersja z czwartorzędów na kąty eulera iz powrotem

Konwertuję reprezentację osi kątów na kąty Eulera. Postanowiłem sprawdzić i upewnić się, że kąty Eulera, które otrzymałem z konwersji, doprowadzą z powrotem ...

5 odpowiedzi

Dlaczego FFT tworzy liczby zespolone zamiast liczb rzeczywistych?

6 odpowiedzi

Znajdź kąt między dwoma łożyskami

3 odpowiedź

Jak obliczyć kąt obrotu z punktów prostokąta?

6 odpowiedzi

Czy można przewidzieć rand (0,10) w PHP?

Mam skrypt, w którym używam funkcji rand w PHP. Teraz czytam historie o duchach, które łatwo przewidzieć. Czy to możliwe od strony klienta?Na przykład powied...

5 odpowiedzi

Oddalone punkty na sześcianie

Muszę zainicjować niektóre punkty trójwymiarowe i chcę, aby były równomiernie rozmieszczone w sześcianie. Czy są jakieś kreatywne sposoby, aby to zrobić?Używ...