Wyniki wyszukiwania dla "math"

2 odpowiedź

JavaScript: określ punkt Y pod kątem i odległością

6 odpowiedzi

Kodowanie ciągów nazw w unikalny numer

Mam duży zestaw nazw (miliony). Każdy z nich ma imię, opcjonalne drugie imię i nazwisko. Muszę zakodować te nazwy w liczbie, która jednoznacznie reprezentuje...

3 odpowiedź

Jak wdrożyć kamerę FPS?

8 odpowiedzi

Generowanie posortowanych losowych int bez sortowania? Na)

Właśnie patrzyłem na pytanie dotyczące golfagenerowanie posortowanej listy 100 losowych liczb całkowitych. Jednak w mojej głowie pojawił się pomysł, aby zami...

4 odpowiedź

Aby upewnić się: pompowanie lematu tylko dla nieskończonych języków regularnych?

Więc nie chodzi o leming pompowania i jak to działa, chodzi o warunki wstępne.Wszędzie w sieci można przeczytać, że języki regularne muszą przejść leming pom...

1 odpowiedź

Unikaj sortowania argumentów w module Python Sympy

Obecnie pracuję nad aoperator różnicowy dla

6 odpowiedzi

Dlaczego NaN ^ 0 == 1

Pytany o miejsce wcześniejszego kodowania golfa, dlaczego:

2 odpowiedź

Obliczanie najkrótszej ścieżki między 2 punktami na płaskiej mapie Ziemi

Jak narysować krzywą reprezentującą najkrótszą odległość między 2 punktami na płaskiej mapie Ziemi?Oczywiście linia nie byłaby linią prostą, ponieważ Ziemia ...

2 odpowiedź

Typ ogólny rozszerzający Numer, obliczenia

Zrobiłem interfejs operacji matematycznej z jedną metodą, obliczam, biorąc pod uwagę różną liczbę argumentów

2 odpowiedź

Jak wizualizować dane audio?

Chciałbym mieć coś, co wygląda mniej więcej tak. Dwa różne kolory nie są konieczne.audacity na mac http://audacity.sourceforge.net/about/images/audacity-maco...