Wyniki wyszukiwania dla "command-line-arguments"

5 odpowiedzi

Jak uzyskać n-ty argument pozycyjny w bashu?

2 odpowiedź

Jaka jest kolejność odczytu wartości konfiguracyjnych?

3 odpowiedź

Błąd wsadowy systemu Windows: „ping” nie jest rozpoznawany jako program wewnętrzny lub zewnętrzny obsługiwany poleceniami lub plik wsadowy. ”

Próbuję uruchomić to polecenie w systemie Windows:

1 odpowiedź

Zobacz argumenty wiersza poleceń przekazywane do programu

Możesz pominąć tę częśćUżywam pliku wsadowego, który mam w pamięci flash, aby zamontować prawdziwy wolumin kryptowy. Stworzyłem ten plik wsadowy za pomocąten...

2 odpowiedź

Najbardziej pythoniczny sposób akceptowania argumentów za pomocą optparse

6 odpowiedzi

Czy możliwe jest użycie „argv” w Unicode?

Piszę małe opakowanie dla aplikacji, która używa plików jako argumentów.Opakowanie musi być w Unicode, więc używam wchar_t dla znaków i ciągów, które mam. Te...

2 odpowiedź

wejście do programu ze wszystkimi ciągami w tablicy po kolei

2 odpowiedź

Jak analizować argumenty pozycyjne z wiodącym znakiem minus (liczby ujemne) za pomocą argparse

Chciałbym przeanalizować wymagany argument pozycyjny zawierający rozdzieloną przecinkami listę liczb całkowitych. Jeśli pierwsza liczba całkowita zawiera wio...

6 odpowiedzi

Skrypt wsadowy - Iteruj przez argumenty

Mam skrypt wsadowy z wieloma argumentami. Czytam ich całkowitą liczbę, a następnie uruchamiam pętlę for taką jak ta:

5 odpowiedzi

vb.net Jak przekazać ciąg znaków ze spacjami do linii poleceń