Wszystkie pytania przez #access-modifiers

7 odpowiedzi

Modyfikator Kolejność słów kluczowych w Javie

Za każdym razem piszę metodę w Javie z większą liczbą słów kluczowych niż

4 odpowiedź

Klasy chronione w .NET

Czy klasa może być chroniona in.NET?Dlaczego to jest / nie jest możliwe?

3 odpowiedź

Która część JLS anonimowych klas nie może mieć publicznych / chronionych / prywatnych klas członków

Rozważ ten fragment kodu:

5 odpowiedzi

Czy istnieje powód, dla którego nie można zdefiniować modyfikatora dostępu w metodzie lub w interfejsie?

Odpowiedzialność za widoczność metody jest przypisana do klasy, która implementuje interfejs.

6 odpowiedzi

Zrozumienie chronionego modyfikatora java

3 odpowiedź

Zmiany w dostępie do zmiennych dla klas ogólnych w Javie 7

Oto prosty przykład jakiegoś kodu, który kompiluje za pomocą Java 6, ale nie kompiluje się w Javie 7.

7 odpowiedzi

Wewnętrzna klasa abstrakcyjna: jak ukryć użycie poza zespołem?

Mam wspólny zespół / projekt, który ma abstrakcyjną klasę bazową, a następnie kilka klas pochodnych, które chcę upublicznić innym zespołom.Nie chcę, aby abst...

2 odpowiedź

Jak naśladować modyfikatory dostępu w JavaScript za pomocą biblioteki Prototype?

9 odpowiedzi

Czy metody niestatyczne mogą modyfikować zmienne statyczne

6 odpowiedzi

Jaki jest cel modyfikatorów dostępu?