Wyniki wyszukiwania dla "code-analysis"

1 odpowiedź

objaśnienie wyjścia phploc

5 odpowiedzi

Narzędzia i najlepsze praktyki w celu zrozumienia cudzego kodu [zamknięte]

2 odpowiedź

Traktuj ostrzeżenia, ponieważ błędy nie działają

W ustawieniach mojego projektu w Visual Studio ustawiłem „Traktuj ostrzeżenia jako błędy” na „Wszystkie”. Poziom ostrzeżenia jest ustawiony na 4. Przetestowa...

9 odpowiedzi

Gdzie mogę znaleźć aktywnie opracowane narzędzie do linków dla Rubiego?

Większość kodu, który piszę, jest w Ruby i co jakiś czas robię literówkę, która zostaje złapana dopiero po pewnym czasie. Jest to irytujące, gdy moje skrypty...

3 odpowiedź

Kod źródłowy PHP w plikach UTF-8; jak prawidłowo interpretować?

Buduję narzędzia do analizy kodu źródłowego. Takie narzędzia muszą poprawnie odczytywać pliki kodu źródłowego, zwłaszcza w odniesieniu do kodowania znaków. N...

12 odpowiedzi

Jak analizować plik binarny?

Mam plik binarny. Nie wiem, jak to jest sformatowane, wiem tylko, że pochodzi z kodu delphi.Czy istnieje jakikolwiek sposób analizy pliku binarnego?Czy istni...

2 odpowiedź

Co powoduje „CA2202: Nie wyrzucaj obiektów wiele razy” w tym kodzie i jak mogę go refaktoryzować?

1 odpowiedź

Wykryj połączenia rekurencyjne w kodzie C #

Chcę znaleźć wszystkie wywołania rekurencyjne w moim kodzie.Jeśli otwieram plik w Visual Studio, otrzymuję ikonę „Rekurencyjne wywołanie” po lewej stronie ed...

13 odpowiedzi

Jakich narzędzi używasz do statycznej analizy kodu? [Zamknięte]

3 odpowiedź

Używanie Microsoft.Bcl.Async z analizą kodu powoduje błędy