Wyniki wyszukiwania dla "inheritance"

1 odpowiedź

Ruby: Dziedzicz kod, który działa ze zmiennymi klasy

Sytuacja: Mam wiele klas, z których każda powinna zawierać zmienną z hashem konfiguracji; inny skrót dla każdej klasy, ale taki sam dla wszystkich instancji ...

4 odpowiedź

Używanie dziedziczenia w Pythonie

to jest moje zadanie domowe, widziałem to wcześniej na stronie internetowej, ale wygląda na to, że było nierozwiązane i dostałem inny komunikat o błędzie niż...

7 odpowiedzi

Dziedziczenie wersji projektu Maven - czy muszę określić wersję macierzystą?

2 odpowiedź

Specjalny szablon C ++ dziedziczy z wersji niewyspecjalizowanej

4 odpowiedź

Ogólna klasa bazowa z wieloma wyspecjalizowanymi klasami pochodnymi

Mam skończoną liczbę klas z prawie taką samą implementacją, jedyną różnicą jest typ danych, którymi manipulują:

11 odpowiedzi

W jakiej kolejności wykonywane są bloki statyczne i bloki inicjalizacyjne podczas korzystania z dziedziczenia?

3 odpowiedź

Dziedziczone właściwości nie pojawiają się w próbce mydła w pliku asmx

Mam dwie klasy, WebServiceRequest i OrderRequest. Każda klasa ma właściwości. OrderRequest dziedziczy z WebServiceRequest - tak:

3 odpowiedź

Wywoływanie zdarzeń C # spoza klasy właściciela?

Czy jest możliwe w dowolnym zestawie okoliczności, aby to osiągnąć?Moje obecne okoliczności są następujące:

2 odpowiedź

Czy istnieje sposób dziedziczenia właściwości podklas PHP (zarówno statycznych, jak i instancji)?

5 odpowiedzi

Java: Dziedzicz konstruktora

Chcę mieć konstruktor z argumentem, który zostanie automatycznie odziedziczony przez wszystkie klasy potomne, ale Java nie pozwoli mi tego zrobić