Wyniki wyszukiwania dla "inheritance"

3 odpowiedź

Dziedziczenie PHP i MySQL

4 odpowiedź

C # i generics - dlaczego metoda w klasie bazowej nazywa się zamiast nowej metody w klasie pochodnej?

Jeśli ogólny argument typu (klasy wywołującej lub wywołującej) jest ograniczony

4 odpowiedź

Rozszerz podstawowe typy w TypeScript, Błąd: „_to nie jest zdefiniowane…”

Próbuję przepisać część mojego kodu JavaScript w TypeScript. Część tego kodu ma odniesienia do rozszerzenia, które dodałem do prototypu obiektu łańcuchowego.

4 odpowiedź

Dziedziczenie Java (zastępowanie i przeciążanie metody)

Poza tym dziedziczenie Java jest podstawową cechą języka, mam kilka pytań.Oto źródło mojego przykładu testowego:

1 odpowiedź

Czy XmlRootAttribute jest dziedziczony?

5 odpowiedzi

Dlaczego pola nie są inicjowane wartościami innymi niż domyślne, gdy metoda jest uruchamiana z super ()?

Musiałem spędzić ponad godzinę, próbując znaleźć przyczynę nieoczekiwanego zachowania. Skończyło się na tym, że zdałem sobie sprawę, że pole nie jest ustawio...

6 odpowiedzi

Java: różnica między A x = new A () i A x = new B (), gdy B rozszerza A [duplikat]

2 odpowiedź

Diamentowy problem

1 odpowiedź

nie można znaleźć deklaracji interfejsu dla „AbstractPickerView”, nadklasy „AttackLayer”

2 odpowiedź

Konwersja obiektu BaseClass do obiektu SubClass idiomatycznie?

Jest klasa bazowa