Wyniki wyszukiwania dla "multitasking"

5 odpowiedzi

Właściwe użycie beginBackgroundTaskWithExpirationHandler

Jestem trochę zdezorientowany, jak i kiedy używać

2 odpowiedź

Wykrywanie, kiedy aplikacja staje się aktywna z poziomu lockscreen vs innych na iOS7

7 odpowiedzi

Zestaw Sprite Kit i odtwarzany dźwięk prowadzą do zakończenia aplikacji

za pomocą ARCProblem, na który wpadłem - mam SKScene, w którym gram dźwięk fx przy użyciu metody klasy SKAction

6 odpowiedzi

Jak obsługiwać odtwarzanie dźwięku w tle, gdy urządzenie z systemem iOS jest zablokowane lub w innej aplikacji?

Projektując generatywny system muzyczny dla iOS, używając OpenFrameworks, musiałbym zapewnić tryb, w którym użytkownik mógłby słuchać muzyki produkowanej prz...

1 odpowiedź

Jak obsługiwać zdarzenia połączenia z gniazdem, gdy aplikacja jest w tle?

2 odpowiedź

Wywoływane operacje składowania na applicationDidEnterBackground:

1 odpowiedź

Kiedy zadzwonić completingHandler w aplikacji: performFetchWithCompletionHandler: kiedy pobieranie w tle jest async?

2 odpowiedź

UIApplicationBackgroundRefreshStatusDidChangeNotification użycie bez odpowiedniej metody delegowania

2 odpowiedź

Wzorce projektowe dla wielowątkowości [zamknięte]

6 odpowiedzi

Co to jest głód?

W systemach wielozadaniowych niektóre nieprawidłowe warunki uniemożliwiają wykonywanie procesów lub wątków. Będę odwoływać się do obu procesów i wątków po pr...