Wyniki wyszukiwania dla "uiapplicationdelegate"

2 odpowiedź

UIApplicationBackgroundRefreshStatusDidChangeNotification użycie bez odpowiedniej metody delegowania

2 odpowiedź

Trzymaj UIView lub UIViewController na szczycie wszystkich innych

Podklasowuję aplikację UIA do przechwytywania i wyświetlania dotknięć w widoku TouchDisplay. Chciałbym rozszerzyć Application, Window, Delegate lub Main View...

2 odpowiedź

Wykrywanie, kiedy aplikacja staje się aktywna z poziomu lockscreen vs innych na iOS7

1 odpowiedź

Aplikacja iOS aplikacjaWillEnterForeground i utknęła na chwilę

Dodam tę funkcję, aby opublikować powiadomienie, gdy aplikacja wejdzie na pierwszy plan:

3 odpowiedź

iPhone GPS w tle nigdy nie powraca po przerwie

Moja aplikacja musi śledzić zmiany lokalizacji użytkownika w tle i działa dobrze, dopóki użytkownik się porusza. Gdy użytkownik zatrzymuje się i

8 odpowiedzi

Wyświetl widok lub ekran powitalny przed applicationDidEnterBackground (aby uniknąć aktywnego zrzutu ekranu)

2 odpowiedź

Nie można zresetować jasności przy wyjściu aplikacji z systemu iOS

Dlaczego nie mogę ustawić jasności ekranu w applicationDidEnterBackground lub applicationWillResignActive?To jest mój kod:

2 odpowiedź

Metoda applicationDidEnterBackground i applicationWillEnterForeground nie są wywoływane po naciśnięciu przycisku głównego w symulatorze iOS

Potrzebuję długiego zadania do wykonania zarówno w tle, jak i na pierwszym planie. To aktualizuje podstawowe dane. Aby utrzymać responsywność interfejsu użyt...

3 odpowiedź

przedstaw więcej niż jeden modalview w appdelegate

5 odpowiedzi

Lokalne powiadomienie o zakończeniu aplikacji