Wyniki wyszukiwania dla "design-patterns"

2 odpowiedź

Unity.AutoRegistration ?? Jedność rejestracji na podstawie konwencji

Mój kod jest następujący

5 odpowiedzi

Jak uruchomić kod wewnątrz pętli tylko raz bez flagi zewnętrznej?

Chcę sprawdzić warunek w pętli i wykonać blok kodu po jego pierwszym spotkaniu. Po tym pętla może się powtórzyć, ale blok należy zignorować. Czy jest na to j...

2 odpowiedź

Wykonywanie testów jednostkowych z zagnieżdżonymi zależnościami i klasami fabryki

4 odpowiedź

Tworzenie klas według nazwy ze wzorem fabrycznym

Załóżmy, że mam listę klas

2 odpowiedź

Wzór lub algorytm scalania gałęzi w strukturze drzewa?

Próbuję zmapować DAG (skierowany wykres acykliczny) do struktury, którą pokazuję poniżej.Oto przykład DAG, od którego zaczynamgdzie łuki zawsze idą od lewej ...

13 odpowiedzi

adapter-Dowolny prawdziwy przykład wzoru adaptera

8 odpowiedzi

Projekt Star-Schema [zamknięty]

Czy projekt Star-Schema jest niezbędny w hurtowni danych? Czy możesz zrobić magazyn danych z innym wzorem?

5 odpowiedzi

Generator liczb losowych: czy powinien być używany jako singleton?

6 odpowiedzi

Otwórz sesję w widoku wzorca

2 odpowiedź

Wzór złożony z komend

Czy ktoś ma dobry przykład w Ruby o używaniu Composite of Commands? Jest to hybryda wzornictwa projektowego, o której wspominałem w różnych publikacjach wzor...