Wyniki wyszukiwania dla "design-patterns"

5 odpowiedzi

Jak utworzyć obiekt Null w C #

Refaktoryzacja Martina Fowlera omawia tworzenie obiektów Null, aby uniknąć wielu

1 odpowiedź

Wzorce zarządzania pamięcią w C ++

Myślę, że mam spore doświadczenie z normalnymi (funkcjonalnymi) wzorami, jak opisano np. wgang czterech książek, którego używałem głównie w Javie i C #. W ty...

10 odpowiedzi

Projektowanie lepszego API?

Jakie są najlepsze praktyki i wzorce, których należy przestrzegać przy projektowaniu interfejsów API?Jak zrealizować implementację ukrywając najlepszy sposób...

1 odpowiedź

CSS slajdu w widoku machnięcia

Pracuję w Phone Gap przy użyciu skryptu java, html i css. Zaimplementowałem przeglądanie za pomocąto.mam wątpliwości, jak powinnoCSS byćCSS Zaimplementowałem...

5 odpowiedzi

W Javie możesz użyć wzorca budującego z wymaganymi i ponownie przypisywanymi polami?

1 odpowiedź

Profilowanie czasu życia obiektu C ++

Klasa ObjectInfo to klasa diagnostyczna przeznaczona do śledzenia danych statystycznych, takich jak czas życia i liczba obiektów. Konkretna klasa dziedziczy ...

6 odpowiedzi

Wzór końcowej tablicy zamiast nie końcowej zmiennej dla flagi boolowskiej w klasie wewnętrznej

Często mam sytuację w moim kodzie Java, gdy muszę ustawić flagę boolowską wewnątrz klasy wewnętrznej. Nie można do tego użyć prymitywnego typu boolowskiego, ...

13 odpowiedzi

Jak napisać Singleton we właściwy sposób?

Dzisiaj w moim wywiadzie jeden z ankieterów poprosił mnie o napisanie lekcji Singleton. I dałem moją odpowiedź jako

10 odpowiedzi

Podział klasy budującej Java

8 odpowiedzi

Unity singleton manager klasy

W Unity, jaki jest dobry sposób na stworzenie singletonowego menedżera gier, do którego można uzyskać dostęp wszędzie, jako klasę globalną ze zmiennymi staty...