Wyniki wyszukiwania dla "alignment"

1 odpowiedź

text-align = „środkowy” _ tylko_ w kierunku y?

2 odpowiedź

Pionowe wyrównanie tekstu i ikony w przycisku

Mam problem z wyrównaniem w pionie ikony czcionki z tekstem w przycisku w ramach Bootstrap. Próbowałem tak wielu rzeczy, w tym ustawianie wysokości linii, al...

8 odpowiedzi

CSS: Wyśrodkuj blok, ale wyrównaj zawartość do lewej

1 odpowiedź

Jak ustawić obraz na dole div? [Zamknięte]

5 odpowiedzi

Obliczanie pozycji wzorów wyrównania kodu QR

Muszę wiedzieć, jak obliczyć pozycje wzorców wyrównania kodu QR, jak zdefiniowano wtabela ISO / IEC 18004: 2000 Załącznik E.Nie rozumiem, jak to jest oblicza...

7 odpowiedzi

Jak wyrównać tekst UILabel od dołu?

Jak

2 odpowiedź

Wyrównaj wartości przędzarki do prawej zamiast do lewej

W pokrętle xml używam:

8 odpowiedzi

c ++ wyrównanie danych / kolejność członków i dziedziczenie

W jaki sposób elementy danych są wyrównane / uporządkowane, jeśli używane jest dziedziczenie / wielokrotne dziedziczenie? Czy ten kompilator jest specyficzny...

4 odpowiedź

dlaczego wyrównanie struktury danych jest ważne dla wydajności?

Czy ktoś może mi podać krótkie i wiarygodne wyjaśnienie, dlaczego kompilator dodaje dopełnienie do struktur danych w celu wyrównania swoich członków? Wiem, ż...

2 odpowiedź

Programowo centrowanie ścieżki svg