Wyniki wyszukiwania dla "alignment"

8 odpowiedzi

CSS: Wyśrodkuj blok, ale wyrównaj zawartość do lewej

2 odpowiedź

Pionowe wyrównanie tekstu i ikony w przycisku

Mam problem z wyrównaniem w pionie ikony czcionki z tekstem w przycisku w ramach Bootstrap. Próbowałem tak wielu rzeczy, w tym ustawianie wysokości linii, al...

2 odpowiedź

glPixelStorei (GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1) Wady?

Jakie są wady zawsze korzystania z alginmentu 1?

9 odpowiedzi

próbuję wyrównać przycisk HTML na środku mojej strony

Próbuję wyrównać przycisk HTML dokładnie na środku strony, niezależnie od używanej przeglądarki. Pływa albo w lewo, podczas gdy wciąż znajduje się w centrum ...

4 odpowiedź

Automatycznie wyrównaj tekst w UILabel zgodnie z językiem tekstu

Jestem zainteresowany ustawieniem jakiegoś tekstu w

2 odpowiedź

Bootstrap Carousel Caption Top Alignment?

1 odpowiedź

java - Jak zrobić listę obok siebie (poziomo) zamiast zejść (pionowo).

jak zrobić listę obok siebie (poziomo) zamiast zejść (pionowo).Przykład:Styczeń (to jest to, co ciągle otrzymuję) S M T W T F 12345...Styczeń (to jest to, co...

5 odpowiedzi

Obliczanie pozycji wzorów wyrównania kodu QR

Muszę wiedzieć, jak obliczyć pozycje wzorców wyrównania kodu QR, jak zdefiniowano wtabela ISO / IEC 18004: 2000 Załącznik E.Nie rozumiem, jak to jest oblicza...

2 odpowiedź

Wyrównanie pozycji nagłówka grupy WPF

Czy możliwe jest ustawienie wyrównania pozycji dla a

2 odpowiedź

Pojemnik Div ​​z obrazem i innymi divami obok siebie [zamknięty]

Próbuję narysować kontener, który zawierałby obraz (miniaturkę) po lewej stronie i kilka divów obok obrazu (pionowo: pośrodku kontenera). Zawierałyby przycis...