Wyniki wyszukiwania dla "scatter-plot"

4 odpowiedź

Jak mogę oznaczyć punkty w tym wykresie rozrzutu?

Czy możesz mi pomóc w umieszczaniu etykiet na poniższym wykresie?Kod, którego używam to:

2 odpowiedź

tworzenie legendy dla fabuły scatter3 (Matlab)

Mam punkty macierzy

2 odpowiedź

Zmień pozycję ylab w R Scatterplot3D

2 odpowiedź

ScatterChart w NVD3 - Odczyt danych z pliku csv

1 odpowiedź

Wiele danych w macierzy rozproszenia

3 odpowiedź

wykres punktowy matplotlib z innym tekstem w każdym punkcie danych

Próbuję utworzyć wykres punktowy i opisać punkty danych różnymi liczbami z listy. więc na przykład chcę wydrukować y vs x i opisać odpowiednimi liczbami z n.

2 odpowiedź

3d scatterplot w R przy użyciu rgl plot3d - inny rozmiar dla każdego punktu danych?

ja używam

1 odpowiedź

Wielowymiarowa (wielomianowa) najlepsza krzywa dopasowania w Pythonie?

Jak obliczyć linię najlepszego dopasowania w pytonie, a następnie narysować ją na wykresie rozrzutu w matplotlib?Obliczyłem liniową linię najlepszego dopasow...

1 odpowiedź

Jak wyłączyć legendę w nvd3 lub ograniczyć jej rozmiar

2 odpowiedź

Wykres kołowy