Wyniki wyszukiwania dla "scatter-plot"

2 odpowiedź

Kontury rozrzutu w Matplotlib

1 odpowiedź

iOS Scatter core plot z przerwą

W jaki sposób można narysować wykres punktowy z luką przy użyciu wykresu podstawowego? Korzystałem z podstawowej biblioteki fabuły. Wszystko działa dobrze, a...

3 odpowiedź

Utwórz kontur rozproszenia

W pythonie, jeśli mam zestaw danych

2 odpowiedź

ScatterChart w NVD3 - Odczyt danych z pliku csv

2 odpowiedź

wykres rozproszony d3.js - granice zoomu / przeciągania, przyciski zoomu, reset zoomu, obliczanie mediany

Zbudowałem wykres rozproszenia d3.js z funkcją zoom / pan. Możesz zobaczyć pełną treść tutaj (kliknij „Otwórz w nowym oknie”, aby zobaczyć całość):http://bl....

2 odpowiedź

Zmień pozycję ylab w R Scatterplot3D

2 odpowiedź

Dodanie linii tożsamości do wykresów korelacji za pomocą polecenia pairs () w R

2 odpowiedź

Wizualizacja wykresów rozproszonych z nakładającymi się punktami w matplotlib

Muszę reprezentować około 30 000 punktów na wykresie rozproszonym w matplotlib. Punkty te należą do dwóch różnych klas, więc chcę je przedstawić w różnych ko...

1 odpowiedź

matplotlib: czyszczenie danych rozproszonych przed przerysowaniem

Mam działkę rozproszoną nad pokazem (mapa). Chcę, aby zdarzenie click dodało nowy punkt rozproszenia, który zrobiłem przez scater (newx, newy)). Problem pole...

4 odpowiedź

Colormap dla błędów w wykresie punktowym x-y za pomocą matplotlib

Mam szereg danych czasowych, dla których mam ilość y, i jego błąd, yerr. Chciałbym teraz stworzyć wykres, który pokazuje y względem fazy (tj. Czas / okres% 1...