Wyniki wyszukiwania dla "sync"

3 odpowiedź

C #, System.Timers.Timer, uruchamiany co 15 minut w synchronizacji z zegarem systemowym

Jak uzyskać System.Timers.Timer, aby uruchamiać zdarzenia, które upłynęły co 15 minut, zsynchronizowane z zegarem systemowym? Innymi słowy, chcę, aby wyzwala...

1 odpowiedź

Android (Camera) - Jak zsynchronizować stopPreview () z onPictureTaken ()?

2 odpowiedź

Jak korzystać z git z dropboxem i pendrive / pendrive

4 odpowiedź

Kiedy opróżnić plik w Go?

Kiedy trzeba to zrobićspłukiwanie do pliku?Nigdy tego nie robię, ponieważ dzwonię do File.Close i myślę, że jest automatycznie spuszczany, prawda?

1 odpowiedź

Aplikacja iOS - architektura / próbka do synchronizacji CoreData z usługą internetową

Szukam przykładowej aplikacji lub bardziej architektonicznej dyskusji, aby zbudować aplikację, która utrzymuje lokalny trwały sklep (CoreData) i utrzymuje sy...

1 odpowiedź

Jak ustawić zmienną reprezentującą czas w przyszłości w kategoriach bezwzględnych cel C

2 odpowiedź

JavaScript synchronizuje dwie tablice (obiektów) / znajdź deltę

1 odpowiedź

Przesyłanie bazy danych WebSQL

Mam bazę danych WebSQL i próbuję połączyć się ze skryptem PHP i zrzucić tę bazę danych do innego na serwerze.Jak sformatować javascript / jquery, aby to zrob...

3 odpowiedź

Jak przeprowadzić synchronizację pętli z zegarem UTC i wykonać w każdej nowej minucie?

Chcę, aby pętla była wykonywana raz na minutę, kiedy

1 odpowiedź

Git i Dropbox - lokalne repo

Przeczytałem wiele wątków i obejrzałem wiele filmów na temat łączenia funkcji Dropbox i Git. Jednym z takich wątków jest:Efektywne używanie Git i Dropbox?Oto...