Wyniki wyszukiwania dla "sync"

3 odpowiedź

QuickSort na podwójnie powiązanej liście

Chcę zaimplementować algorytm QuickSort na synchronizowanej podwójnie powiązanej liście. Daję funkcji „partycja” lewą i prawą granicę, a następnie rozpoczyna...

3 odpowiedź

Czy istnieje sposób na aktualizację bazy danych SQLITE przy użyciu delt?

3 odpowiedź

wywołanie zwrotne store.sync ()

Czy istnieje wywołanie zwrotne dla store.sync ()?Próbuję to zrobić:

3 odpowiedź

C #, System.Timers.Timer, uruchamiany co 15 minut w synchronizacji z zegarem systemowym

Jak uzyskać System.Timers.Timer, aby uruchamiać zdarzenia, które upłynęły co 15 minut, zsynchronizowane z zegarem systemowym? Innymi słowy, chcę, aby wyzwala...

1 odpowiedź

Czy synchronizacja LocalStorage dla rozszerzeń Chrome jest już dostępna?

znalazłemproblem chromu pod tytulem„Zezwalaj rozszerzeniom / aplikacjom na synchronizację własnych ustawień” który ma status ”Naprawiony” Jest od grudnia 201...

2 odpowiedź

jQuery uruchamia synchronicznie zdarzenie niestandardowe?

Korzystam z metody wyzwalacza jQuery, aby wywołać zdarzenie ... ale zachowuje się niespójnie. Czasami nazywa to wydarzenie, czasem nie.

1 odpowiedź

Aplikacja iOS - architektura / próbka do synchronizacji CoreData z usługą internetową

Szukam przykładowej aplikacji lub bardziej architektonicznej dyskusji, aby zbudować aplikację, która utrzymuje lokalny trwały sklep (CoreData) i utrzymuje sy...

1 odpowiedź

Łapanie błędu 302, a następnie przekierowanie w zastępowaniu metody synchronizacji backbone.js

1 odpowiedź

Jak ustawić zmienną reprezentującą czas w przyszłości w kategoriach bezwzględnych cel C

4 odpowiedź

Połączenie synchroniczne GWT

Mam metodę w GWT, która pobiera dane z bazy danych przy użyciu metody ognia żądań, jak wszyscy wiedzą, jego asynchroniczny Wywołam tę metodę z JS, więc muszę...