Wyniki wyszukiwania dla "background-process"

3 odpowiedź

Jak „rozwidlić” proces konwersji wideo na tło w php?

Mam skrypt wsadowy Flash, który przesyła pliki wideo do katalogu. Prosty. Po zakończeniu przesyłania tworzy rekord mysql dla tego pliku i przechodzi do nastę...

1 odpowiedź

iOS: aktualizacja informacji o multimediach w tle

1 odpowiedź

Obsługa aplikacji zatrzymuje się, gdy telefon nie jest ładowany

7 odpowiedzi

Jak uzyskać PID procesu w tle?

Rozpoczynam proces w tle z mojego skryptu powłoki i chciałbym zabić ten proces po zakończeniu skryptu.Jak uzyskać PID tego procesu z mojego skryptu powłoki? ...

3 odpowiedź

Jak uruchomić proces w tle w aplikacji internetowej ASP.Net

Chcę wykonać część funkcji w mojej aplikacji internetowej, nie informując użytkownika o uruchomionym procesie, tak jak w tle w aplikacji Windows.Chcę uruchom...

5 odpowiedzi

Powershell: Uruchom wiele zadań w trybie równoległym i wyświetl wyniki strumieniowania z zadań w tle

PrzeglądChcąc wywołać skrypt Powershell, który przyjmuje argument, uruchamia każde zadanie w tle i wyświetla mi pełne dane wyjściowe.Problem, na który wpadam...

2 odpowiedź

UIApplicationBackgroundRefreshStatusDidChangeNotification użycie bez odpowiedniej metody delegowania

2 odpowiedź

wywołanie Pythona zewnętrzny program blokujący sposób

2 odpowiedź

iOS - czy aplikacja działająca w tle może wysyłać zdarzenia dotyku / gestu do innej aplikacji na pierwszym planie?

Zostałem poproszony o opracowanie aplikacji, która będzie nagrywać, a później „odtwarzać” dotknięcia i gesty na innej aplikacji działającej na pierwszym plan...

1 odpowiedź

Czy istnieje sposób, aby zadanie w tle poinformowało terminal, aby wydrukował nowy monit?