Wyniki wyszukiwania dla "xcode"

3 odpowiedź

UIRefreshControl iOS 6 xcode

Czy ktoś ma krótki przykład tego, jak wdrożyć nowy

9 odpowiedzi

Cel… zastępuje ustawienie kompilacji `OTHER_LDFLAGS` zdefiniowane w` Pods / Pods.xcconfig

Mam włączone

1 odpowiedź

Sprawdzanie poprawności Xcode nie może znaleźć aplikacji w iTunes Connect

Dodałem nową aplikację w iTunes Connect, której stan to „Przygotuj do przesłania” i stworzyłem dla niej archiwum w Xcode z profilem dystrybucji dystrybucji, ...

3 odpowiedź

Jak zainstalować narzędzia wiersza poleceń w OSX Mavericks

4 odpowiedź

Powiadomienie wypychane iOS - jak uzyskać dane powiadomienia po kliknięciu ikony aplikacji zamiast powiadomienia

Podobnie do tego pytania:Jak uzyskać dostęp do danych zdalnego powiadomienia push w applicationDidBecomeActive?Ale inne jest to, w jaki sposób możesz uzyskać...

1 odpowiedź

history.back () nie działa w kompilacji połączeń ios

Tworzenie ładnej, niewielkiej kompilacji dla ios w tej chwili działa poprawnie w przeglądarce, jednak gdy ją skompiluję i uruchomię w symulatorze, history.ba...

1 odpowiedź

Nie znaleziono właściwości „tag” na obiekcie typu „_strong id”

Buduję aplikację zgodnie z tym samouczkiem (http://bit.ly/NI9kQe), który używa niestandardowego interfejsu internetowego do łączenia się z serwerem WWW. Jedn...

4 odpowiedź

Jak zrobić „wstrząsającą” animację

W moim projekcie xcode mam UIImage. Chcę, aby trząść się (animacja) od lewej do prawej. Napisałem ten kod, jednak nie działa.

2 odpowiedź

XCode 3.2: Zmiana domyślnego wcięcia „Code Sense” i białych znaków

Pracuję z XCode 3.2 (w „Snow Leopard”), który (nadal) ma tę ładną funkcję autouzupełniania „Makro tekstu” (np. Jeśli wpiszesz

1 odpowiedź

Jak wyświetlić pełny dziennik kompilacji w xcode5?