Wyniki wyszukiwania dla "httpwebrequest"

8 odpowiedzi

Jak programowo zalogować się do wordpress?

6 odpowiedzi

Httpwebreqest działa z Fiddler On inaczej Timeout

3 odpowiedź

Jak ograniczyć liczbę HttpWebRequest na sekundę do serwera WWW?

Muszę zaimplementować mechanizm ograniczania przepustowości (żądania na sekundę) podczas używania HttpWebRequest do tworzenia równoległych żądań do jednego s...

7 odpowiedzi

HttpWebResponse.Cookies pusty pomimo nagłówka Set-Cookie (bez przekierowania)

Walczę, żeby dowiedzieć się, co tu jest nie tak. Wysyłam informacje logowania, widzę Set-Cookie w nagłówku o poprawnej wartości, ale kolekcja Cookies nie jes...

5 odpowiedzi

Dostosowywanie limitu czasu połączenia HttpWebRequest w C #

Wierzę, że po długich badaniach i poszukiwaniach odkryłem, że to, co chcę zrobić, jest prawdopodobnie lepsze dzięki skonfigurowaniu połączenia asynchroniczne...

6 odpowiedzi

Jaka jest różnica między kodem stanu HTTP 200 (pamięć podręczna) a kodem stanu 304?

Używam wtyczki Google „Page Speed” dla Firefoksa, aby uzyskać dostęp do mojej strony internetowej.Niektóre składniki na mojej stronie są oznaczone jako stan ...

1 odpowiedź

Żądanie zostało przerwane: nie można utworzyć bezpiecznego kanału SSL / TLS [duplikat]

1 odpowiedź

Działa HttpWebRequest. WebClient.UploadFile nie

Myślałem, że wymyśliłem sposób na uproszczenie mojego koduprzy użyciu WebClient.UploadFile zamiast HttpWebRequest, ale w końcu dostaję plik na końcu serwera,...

1 odpowiedź

Czy możliwe jest znalezienie nazwy pliku z nagłówków http

4 odpowiedź

Jak automatycznie wykryć / użyć ustawień proxy IE w .net HttpWebRequest

Czy jest możliwe wykrycie / ponowne użycie tych ustawień?W jaki sposób ?Wyjątkiem, który otrzymuję, jest wyjątek podczas łączenia się zhttp://www.google.com