Wyniki wyszukiwania dla "android-edittext"

1 odpowiedź

Android: wyświetl tekst edycji w menu

Obecnie pracuję nad biblioteką mp3 dla Androida. Chodzi o to, że chcę, aby użytkownik odebrał nazwę playlisty, którą chciałby dodać (przydatne innit?). Dlate...

3 odpowiedź

Uzyskaj wartość całkowitą z edittext

10 odpowiedzi

Jak zapobiec zmianie rozmiaru tekstu EditText, gdy użytkownik wpisuje?

3 odpowiedź

Wyodrębnij linię z EditText

4 odpowiedź

Android: Jak ustawić dopuszczalne liczby i znaki w EditText?

Muszę ustawić dopuszczalne znaki „0123456789” i „średnik” w EditText. Poniżej znajduje się kod, którego używam.

6 odpowiedzi

Jak rozwinąć EditText Box Height Expand

Oto mój układ:

2 odpowiedź

Android EditText Gmail lubi pole

3 odpowiedź

Jak dodać TextView i EditText przy użyciu domyślnego programu AlertDialog

Próbowałem dodać dwa elementy do domyślnego narzędzia AlertDialog, ale nie wydaje mi się, aby działało. Oto mój kod:

2 odpowiedź

Wklej przechwytywanie w Androidzie

4 odpowiedź

Jak zmienić styl domyślnego EditText