Wyniki wyszukiwania dla "asynchronous"

5 odpowiedzi

Przetwarzanie asynchroniczne w programie SQL Server a przetwarzanie asynchroniczne .NET

Jaka jest zaleta korzystania z przetwarzania asynchronicznego w SQL Server przy przetwarzaniu asynchronicznym .NET? Czy nie są takie same? Trudno mi zrozumie...

5 odpowiedzi

Python w systemie Windows - jak czekać na wiele procesów potomnych?

Jak czekać na wiele procesów potomnych w Pythonie w systemie Windows, bez aktywnego oczekiwania (odpytywanie)? Coś takiegoprawie pracuje dla mnie:

2 odpowiedź

Dlaczego asynchroniczna metoda delegowania wymaga wywołania EndInvoke?

Dlaczego delegat musi zadzwonić do EndInvoke przed odpaleniem metody? Jeśli muszę wywołać EndInvoke (który blokuje wątek), to tak naprawdę nie jest to wywoła...

2 odpowiedź

Reset połączenia przy odbiorze pakietu w serwerze UDP

Pracuję nad aplikacją serwerową (C #, .NET 4.0), która będzie musiała obsługiwać tysiące pakietów UDP co sekundę. Więc postanowiłem

4 odpowiedź

Zrozumienie funkcji zwrotnych funkcji (err, data)

1 odpowiedź

Czy async (uruchomienie :: async) w C ++ 11 sprawia, że ​​pule wątków stają się przestarzałe w celu uniknięcia kosztownego tworzenia wątków?

Jest to luźno związane z tym pytaniem:Czy std :: thread jest połączony w C ++ 11?. Chociaż pytanie różni się, intencja jest taka sama:Pytanie 1: Czy nadal ma...

2 odpowiedź

Najlepszy sposób na konwersję metody asynchronicznej opartej na wywołaniu zwrotnym na oczekiwane zadanie

4 odpowiedź

Nie dzwonienie do Delegate.EndInvoke może spowodować wyciek pamięci… mit?

10 odpowiedzi

Jak wymusić sekwencyjne wykonanie Javascript?

Znalazłem dość skomplikowane odpowiedzi dotyczące klas, procedur obsługi zdarzeń i wywołań zwrotnych (które wydają mi się nieco podejrzane). Myślę, że wywoła...

1 odpowiedź

dlaczego moje korki blokują całą instancję tornada?