Wyniki wyszukiwania dla "tableview"

1 odpowiedź

Czy istnieje sposób na stylowanie niezależnej kolumny TableView?

2 odpowiedź

Zamrozić jedną kolumnę tabeli w poziomie

Mam działanie, w którym zaimplementowałem widok tabeli, widok tabeli ma nagłówek i treść, tabela jest przewijana w poziomie i pionie.To jestkod źródłowy dzia...

2 odpowiedź

Widok tabeli Javafx Zachowaj zaznaczony wiersz w bieżącym widoku

2 odpowiedź

Usuń linię siatki w widoku tabeli

Próbuję usunąć linię siatki wewnątrz widoku tabeli każdej komórki przy użyciu css.Na przykład między kolumną Nazwa i Opis znajduje się linia, którą założyłem...

6 odpowiedzi

iOS usuwa wiersz widoku tabeli

Miałem swoją aplikację działającą w systemie iOS 6. Wraz z aktualizacją przestałem być w stanie usuwać wiersze z mojego

4 odpowiedź

JavaFX 2: Jak programowo skoncentrować wiersz tabeli?

3 odpowiedź

Powiązanie dwóch widoków tabel razem, tak aby przewijały się synchronicznie

4 odpowiedź

JavaFX, jak zamrozić pozycję niektórych kolumn w TableView

Idea jest taka: na TableView N kolumn, aby pierwsze kolumny M były zawsze widoczne, nawet gdy używasz poziomego przewijacza.Jedyne, co jest blisko mojego wym...

2 odpowiedź

Problem z wydajnością JavaFX TableView

Używam formantu widoku tabeli javafx do wyświetlania danych tabeli. Teraz dane są dość duże i kiedy pokazuję pełne dane w kontrolce, to się zawiesza. Czy jes...

6 odpowiedzi

Programowo zmień wygląd wiersza TableView