Wyniki wyszukiwania dla "tableview"

3 odpowiedź

Przesuń lewy gest na UITextField

2 odpowiedź

Użyj wybranego wiersza w innej klasie

6 odpowiedzi

iOS usuwa wiersz widoku tabeli

Miałem swoją aplikację działającą w systemie iOS 6. Wraz z aktualizacją przestałem być w stanie usuwać wiersze z mojego

1 odpowiedź

imageview w tableview. JavaFX. Nie mogę wyjaśnić, co to jest?

To jest kod mainController dla mojego formularza fxml. Obraz w pracy w widoku tabeli, ale niektóre dziwne.Dodaj pierwszy wiersz - ok.Dodaj sekundę: oglądaj o...

2 odpowiedź

Zamrozić jedną kolumnę tabeli w poziomie

Mam działanie, w którym zaimplementowałem widok tabeli, widok tabeli ma nagłówek i treść, tabela jest przewijana w poziomie i pionie.To jestkod źródłowy dzia...

2 odpowiedź

Jak ustawić wartość na komórkę w TableView w javafx

Jestem nowicjuszem w javafx. Koduję już rdzeń java, aby ustawić wartość na tabelę. Ale teraz konwertuję mój projekt w javafx, aby utrzymać kod i ulepszyć pro...

4 odpowiedź

Czy jest jakiś sposób na odświeżenie wysokości komórki bez przeładowania / reloadRow?

Tworzę widok jak wiadomość, po prostu wprowadzam tekst w widoku dolnego tekstu. W tym celu używam widoku tabeli i widoku tekstu w ostatniej komórce. gdy wpro...

2 odpowiedź

Wyświetl obraz w tabeli

Próbuję wstawić obraz do widoku tabeli w JavafX. Oto jak skonfigurować widok tabeli:

1 odpowiedź

Czy istnieje sposób na stylowanie niezależnej kolumny TableView?

3 odpowiedź

Jak ukryć poziomy pasek przewijania ListView w JavaFX

Jak mogę ukryć poziomy pasek przewijania aListView? Próbowałem go na różne sposoby i prawdopodobnie jest to całkowicie proste, ale nie mogę go uruchomić.