Wyniki wyszukiwania dla "tableview"

1 odpowiedź

JavaFX 2 TableView: inna fabryka komórek w zależności od danych wewnątrz komórki

2 odpowiedź

Javafx PropertyValueFactory nie zapełnia widoku tabeli

5 odpowiedzi

Jak mogę pominąć „symbol zastępczy” TableView JavaFX?

4 odpowiedź

JavaFX, jak zamrozić pozycję niektórych kolumn w TableView

Idea jest taka: na TableView N kolumn, aby pierwsze kolumny M były zawsze widoczne, nawet gdy używasz poziomego przewijacza.Jedyne, co jest blisko mojego wym...

2 odpowiedź

Jak ustawić wartość na komórkę w TableView w javafx

Jestem nowicjuszem w javafx. Koduję już rdzeń java, aby ustawić wartość na tabelę. Ale teraz konwertuję mój projekt w javafx, aby utrzymać kod i ulepszyć pro...

2 odpowiedź

Jak zapełnić TableView zdefiniowany w pliku fxml zaprojektowanym w JavaFx Scene Builder

Chciałbym wiedzieć, jak wypełnić dane TableView danymi ... Wszystkie przykłady, które widziałem, tworzą TableView z kolumnami i wszystkim i dodają je do scen...

1 odpowiedź

Sekcje UITableView systemu iOS z pomyłką fetchedResultsController

Mam obiekt wyświetlany w widoku tabeli w jednej sekcji. Jednostka ma dwa atrybuty,

2 odpowiedź

Problem z wydajnością JavaFX TableView

Używam formantu widoku tabeli javafx do wyświetlania danych tabeli. Teraz dane są dość duże i kiedy pokazuję pełne dane w kontrolce, to się zawiesza. Czy jes...

2 odpowiedź

Nie można wstawić wartości do widoku tabeli - JavaFx

1 odpowiedź

Jak wyłączyć zmianę kolejności kolumn w widoku tabelarycznym JavaFX2?

JavaFX2TableView funkcje „Zmiana kolejności kolumn przez użytkownika w czasie wykonywania”. Chciałbym wyłączyć tę funkcję dla jednej konkretnej tabeli w moje...