Wyniki wyszukiwania dla "ios7"

17 odpowiedzi

UIButton nie pokazuje podświetlenia w systemie iOS7

6 odpowiedzi

Jak ustawić niezaznaczony odcień UITabBarItem ***, w tym elementy systemu *** (iOS7)

12 odpowiedzi

Jak ukryć nagłówek pierwszej sekcji w UITableView (styl zgrupowany)

Ponieważ projekt widoków tabel przy użyciu zgrupowanego stylu znacznie się zmienił w systemie iOS 7, chciałbym ukryć (lub usunąć) nagłówek pierwszej sekcji. ...

22 odpowiedź

Linia separatora UITableView znika podczas wybierania komórek w iOS7

W moim tableView ustawiam linię separatora między komórkami. Pozwalam na wybór wielu komórek. Oto mój kod do ustawiania wybranego koloru tła komórki:

2 odpowiedź

Post Request with AFHttpRequestOperationManager nie działa

Używam AFHTTPRequestOperationManager do wysyłania niektórych JSON na mój serwer, mój kod jest poniżej.

13 odpowiedzi

MFMailComposeViewController na pasku stanu iOS 7 jest czarny

Mam przycisk opinii w mojej aplikacji ios 7 z MFMailComposeViewController. Po kliknięciu tego przycisku użytkownik otwiera program mailcomposer, ale pasek st...

4 odpowiedź

iOS - wideo nie obraca się tylko w iOS7 na iPhone?

1 odpowiedź

Wyklucz AirDrop i Add to Reading List z aplikacji zbudowanych za pomocą zestawu SDK iOS 6

14 odpowiedzi

Zmodyfikuj tryb renderowania UIImage z pliku storyboard / xib

Czy można zmodyfikować

4 odpowiedź

Czy identyfikatorForVendor zmieni się podczas aktualizacji z iOS6 na iOS7