Wyniki wyszukiwania dla "ios7"

6 odpowiedzi

Dodano białe znaki w UIWebview - usuwanie białych znaków UIWebView w iOS7 i iOS8

Im ładuję lokalne pliki html, ponieważ iOS7 dodaje białą przestrzeń na górze w UIWebView. (Nie mogę zamieścić obrazu, ponieważ nie mam wystarczającej liczby ...

6 odpowiedzi

itemFailedToPlayToEnd - MPMoviePlayerController - iOS7

Występuje dziwny problem podczas aktualizacji mojej aplikacji

2 odpowiedź

Klawiatura ukryj i pokaż ponownie zaraz po zwolnieniu UIActionSheet w iOS 7, SDK 7

TworzęUIActionSheet w moim ViewControllerze. Dodaję też kod do złapaniaUIKeyboardWillShowNotification iUIKeyboardWillHideNotification powiadomienie.Moim prob...

5 odpowiedzi

Zawartość znajduje się poniżej paska nawigacji, gdy jest osadzony w niestandardowym kontrolerze widoku kontenera.

AKTUALIZACJANa podstawie odpowiedzi Tima zaimplementowałem następujące elementy w każdym kontrolerze widoku, który miał przeglądany widok (lub podklasę), któ...

3 odpowiedź

Zastąp rozmiar deprecationWithFont: minFontSIze: actualFontSize w ios 7

3 odpowiedź

Dodaj przycisk w stopce widoku tabeli

7 odpowiedzi

ios simulator: jak zamknąć aplikację

Gdy „uruchomisz” symulator z xCode, aplikacja uruchomi się automatycznie, a następnie możesz kliknąć przycisk domowy, aby zawiesić aplikację. Chcę to zrobićb...

6 odpowiedzi

SKPhysicsBody i [SKNode setScale:]

W moim bieżącym projekcie za pomocą SpriteKit mam pęczek sprite'ów, które muszą być skalowane niezależnie w różnych momentach. Problem polega na tym, że ...

4 odpowiedź

iOS 7 przewija utwory na ekranie blokady za pomocą AVPlayer

Nie znalazłem sposobu przewijania utworu z ekranu blokady iOS 7. Dostępny jest suwak głośności, wszystkie przyciski działają poprawnie, ale górny suwak nie j...

4 odpowiedź

Błąd UIImagePickerController