Wyniki wyszukiwania dla "visualization"

2 odpowiedź

zmiana kolorów współczynnika ggplot?

3 odpowiedź

Zgodność z D3 IE8?

Czy istnieje sposób na kompatybilność D3 z IE8? Wiele postów tutaj i w dokumentacji sugerowało użycie Aight.https://github.com/shawnbot/aight/blob/master/aig...

3 odpowiedź

Wizualizująca baza danych wykresów

Zakładając, że pracuję z

4 odpowiedź

ggplot, facet, piechart: umieszczanie tekstu na środku plasterków wykresu kołowego

Próbuję stworzyć fasetowy wykres kołowy z ggplot i napotykać problemy z umieszczaniem tekstu w środku każdego plasterka:

3 odpowiedź

Narzędzie do tworzenia wizualizacji z istniejącego MongoDB [zamknięte]

Przejąłem projekt z istniejącym MongoDB. Chciałbym uzyskać obraz wizualny (diagram itp.) Istniejących danych. Oczywiście MongoDB jest zupełnie innym przypadk...

1 odpowiedź

JUNG: porządkowanie węzłów drzew

2 odpowiedź

Koloruj diagram Voronoi

Próbuję ubarwić utworzony diagram Voronoi

2 odpowiedź

Wizualizacja wykresów rozproszonych z nakładającymi się punktami w matplotlib

Muszę reprezentować około 30 000 punktów na wykresie rozproszonym w matplotlib. Punkty te należą do dwóch różnych klas, więc chcę je przedstawić w różnych ko...

1 odpowiedź

Drzewo D3.js z nieparzystą liczbą wierzchołków, nie pokazano krawędzi

Mam następujący kod JavaScript, który używaD3.js biblioteka do rysowania drzewa (odpowiada standardowej strukturze, którą można znaleźć w różnych samouczkach...

2 odpowiedź

Dodaj pionową linię z innym przecięciem dla każdego panelu w ggplot2

Używam ggplot2 do tworzenia paneli histogramów i chciałbym móc dodać linię pionową przy średniej dla każdej grupy. Ale geom_vline () używa tego samego punktu...