Wyniki wyszukiwania dla "visualization"

4 odpowiedź

ggplot, facet, piechart: umieszczanie tekstu na środku plasterków wykresu kołowego

Próbuję stworzyć fasetowy wykres kołowy z ggplot i napotykać problemy z umieszczaniem tekstu w środku każdego plasterka:

2 odpowiedź

Wizualizacja wykresów rozproszonych z nakładającymi się punktami w matplotlib

Muszę reprezentować około 30 000 punktów na wykresie rozproszonym w matplotlib. Punkty te należą do dwóch różnych klas, więc chcę je przedstawić w różnych ko...

1 odpowiedź

Poziom przezroczystości i alfa dla ggplot2 stat_density2d z mapami i warstwami w R

3 odpowiedź

barplot z 3 zmiennymi (ciągła X i Y oraz trzecia skumulowana zmienna)

Mam takie dane:

1 odpowiedź

JUNG: porządkowanie węzłów drzew

2 odpowiedź

Jak używać różnych kształtów dla każdego punktu w ggplot

Kreślę 4-wymiarowy zestaw danych. Poza osią X i osią y chcę przedstawić trzeci i czwarty wymiar prostokątami o różnej szerokości i wysokości. Czy mogę to zrobić

5 odpowiedzi

Grafiki w R?

Czy są jakieś implementacje Streamgraphs w R?Grafiki strumieniowe to wariant skumulowanych wykresów i ulepszenie Havre i in. ThemeRiver w sposobie wybierania...

3 odpowiedź

Zgodność z D3 IE8?

Czy istnieje sposób na kompatybilność D3 z IE8? Wiele postów tutaj i w dokumentacji sugerowało użycie Aight.https://github.com/shawnbot/aight/blob/master/aig...

2 odpowiedź

zmiana kolorów współczynnika ggplot?

2 odpowiedź

OpenCV: jak ustawić przezroczystość alfa piksela

Mam obraz, który próbuję podzielić na segmenty, kolorując każdy piksel na czerwono lub niebiesko. Obliczyłem wynik ufności dla każdego piksela i chcę dostoso...