Wyniki wyszukiwania dla "showmodaldialog"

2 odpowiedź

javascript - showModalDialog nie zwraca wartości w Chrome

4 odpowiedź

Dlaczego window.showModalDialog jest przestarzały? Co zamiast tego użyć?