Wyniki wyszukiwania dla "multithreading"

4 odpowiedź

Wartość nie aktualizuje się w pętli while, chyba że zostanie wydrukowana [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Pętla nie widzi wartości zmienionej przez inny wątek bez instrukcji drukowania 1 odpowiedźOk, więc mam wątek monitorowania,...

4 odpowiedź

Wyjaśnienie dotyczące zachowania request_threaded_irq

Przeszukałem sieć, ale nie znalazłem przekonującej odpowiedzi na kilka powiązanych pytań dotyczących funkcji „request_threaded_irq”.Pytanie 1: Po pierwsze, c...

3 odpowiedź

Wysyłanie wiadomości do wszystkich klientów (komunikacja klient - serwer)

Teraz tworzę wielowątkową aplikację opartą na serwerze klienta. Po stronie serwera tworzę wątek dla każdego połączenia, które zostało zaakceptowane.W klasie ...

1 odpowiedź

Dlaczego ten prosty przykład wątku c ++ 11 nie powiedzie się, gdy zostanie skompilowany z clang 3.2?

4 odpowiedź

Różne zachowanie podczas korzystania z ContinueWith lub Async-Await

3 odpowiedź

Dlaczego tworzenie nowych wątków na konstruktorach jest złą praktyką? [duplikować]

Możliwy duplikat:Java: Dlaczego nie uruchomić wątku w konstruktorze? Jak zakończyć?Jestem przyzwyczajony do bieganiaFindBugs na moim kodzie, aby znaleźć błęd...

2 odpowiedź

Korzystanie z OpenSSL w aplikacji wielowątkowej

2 odpowiedź

Stwórz wątek swingowy, który pokazuje JDialog „Proszę czekać”

1 odpowiedź

Kiedy musisz przekazać argumenty do `Thread.new`?

Zmienne lokalne zdefiniowane poza wątkiem wydają się być widoczne od wewnątrz, tak że następujące dwa zastosowania

3 odpowiedź

Gdzie jest utworzony obiekt wątku? Stos lub stos?