Wyniki wyszukiwania dla "tooltip"

5 odpowiedzi

jquery ui tooltip instrukcja otwierania / zamykania

4 odpowiedź

Jak wyświetlić wyskakujący tekst na wskaźniku myszy?

Chcę załadować jakąś treść ze znacznika DIV jako wyskakujący tekst po najechaniu kursorem na obraz. Po opuszczeniu myszą obraz pop powinien zniknąć, a gdy po...

4 odpowiedź

Jak odwrócić podpowiedzi Bootstrapa na Twitterze

Używam Bootstrap Twittera do implementacji podpowiedzi. Obecnie podpowiedzi pojawiają się nad linkiem. Chciałbym, aby podpowiedź pojawiła się pod linkiem. Ja...

9 odpowiedzi

nvd3 piechart.js - jak edytować podpowiedź?

Używam komponentu piechart.js nvd3, aby wygenerować wykres kołowy w mojej witrynie. Dostarczony plik .js zawiera kilka odmian, w następujący sposób:

6 odpowiedzi

Czy istnieje sposób na przepełnienie zawartości ramki IFRAME do ramki nadrzędnej?

Mam widżet interfejsu użytkownika, który należy umieścić w ramce IFRAME, zarówno ze względu na wydajność, jak i dzięki temu możemy go łatwo rozpowszechniać w...

3 odpowiedź

Najechanie na JButtons i wyświetlenie wiadomości

Chcę umieścić wskaźnik myszy nad wieloma przyciskami J na moim interfejsie GUI (mapie) i wyświetlić nazwę tej lokalizacji, np. Manchester i Londyn. Kod dział...

2 odpowiedź

Jak zwiększyć czas wyświetlania podpowiedzi?

Mam jedno GridView, w jego zdarzeniu RowDataBound, przypisuję etykietkę narzędzia jak poniżej:

4 odpowiedź

dostosuj podpowiedź highcharts, aby wyświetlić datę i godzinę

2 odpowiedź

Wskazówka na obrazku

2 odpowiedź

Utwórz panel informacyjny po najechaniu myszą w JTable? Wskazówka może nie być wystarczająca