Wyniki wyszukiwania dla "installation"

2 odpowiedź

Prawidłowy sposób projektowania wokół ograniczeń UAC systemu Windows?

10 odpowiedzi

Jak znaleźć lokalizację mojego katalogu pakietów Pythona?

2 odpowiedź

Odinstaluj pakiet Chocolatey

6 odpowiedzi

Instalacja Visual Studio 2010 (dowolna edycja) instaluje tylko 2 pliki w katalogu nagłówków C ++

Zainstalowałem Visual Studio 2010 Premium na mojej stacji roboczej z systemem Windows 7. Po wczytaniu testowego projektu C ++ zauważyłem, że nie może zlokali...

29 odpowiedzi

Instalacja Android Studio w Windows 7 kończy się niepowodzeniem, nie znaleziono JDK

Pobrałem Android Studio i próbowałem uruchomić program.Działa w 64-bitowym systemie Windows 7 z Java 1.7. Podczas instalacji moja Java 1.7 jest wykrywana, a ...

2 odpowiedź

Czy możemy poinstruować Instalatora Visual Studio, aby zachować istniejące pliki do ponownej instalacji?

3 odpowiedź

Jak ręcznie zainstalować moduł pypi bez pip / easy_install?

Chcę użyćmoduł gntp wyświetlać powiadomienia przypominające toster dla oprogramowania C / C ++. Chcę spakować wszystkie zależności, aby soft był samowykonywa...

3 odpowiedź

błąd: nie można utworzyć „/Library/Python/2.7/site-packages/xlrd”: Odmowa uprawnień

3 odpowiedź

Strona HTML do pobrania i zainstalowania apk z przeglądarki

Mam aplikację, która zostanie zainstalowana przez użytkownika z publicznego serwera internetowego (poza rynkiem Android).Hostowałem więc apk na serwerze WWW ...

6 odpowiedzi

Skonfiguruj środowisko Pythona w systemie Windows