Wyniki wyszukiwania dla "iphone"

5 odpowiedzi

NSString: ucieczka nowej linii w plist

2 odpowiedź

UIGlassButton w iPhone

Czy ktoś złożył wniosek za pomocą UIGlassButton? Czy został zatwierdzony?Próbuję użyć kolorowego zaokrąglonego przycisku i nie chcę używać tych hacków.Jak mo...

5 odpowiedzi

isAvailableForServiceType zawsze zwraca true?

5 odpowiedzi

Kod X 4.4 „Odmowa uprawnień” podczas próby pobrania danych aplikacji

Po zaktualizowaniu mojego XCode do wersji 4.4 wydaje się niemożliwe pobranie danych aplikacji z moich urządzeń.W Xcode 4.3 (i całej poprzedniej wersji) pobra...

1 odpowiedź

CALayer.contents nie wyświetla się poprawnie w AVMutableComposition

16 odpowiedzi

Tag HTML5 Video nie działa w Safari, iPhone i iPad

1 odpowiedź

AVAudioPlayer wyłącza iPoda - jak się obejść?

Używam AVAudioPlayer do odtwarzania dźwięków w mojej aplikacji, ale wyłącza iPoda, gdy odtwarzany jest dźwięk.Czy istnieje sposób, aby temu zapobiec? Nie chc...

1 odpowiedź

Liczba tygodni w miesiącu

Mam następujący kod:

2 odpowiedź

Błąd konsoli: UICollectionView musi zostać zainicjowany za pomocą parametru układu innego niż nil

jestem nowy w

3 odpowiedź

Jak naprawić błąd NSURLErrorDomain -999 w systemie iPhone 3.0 OS

Próbuję zaktualizować moją aplikację na iPhone'a, aby działała z systemem OS 3.0. Mam UIWebView, który pokazuje dobrze stronę. Ale kiedy klikam łącze, wy...