Wyniki wyszukiwania dla "ipad"

2 odpowiedź

Próbuję zrozumieć AVAudioPlayer i pomiar poziomu dźwięku

Próbuję zrozumieć AVAudioPlayer i pomiar poziomu dźwięku. Poniżej znajduje się obiekt „AudioPlayer”, który odtwarza krótki dźwięk audio. Teraz chcę wygenerow...

1 odpowiedź

iOS CoreBluetooth nie skanuje usług w iPadzie Air

3 odpowiedź

Wysyłanie e-mailem jednego pliku pdf jako załącznika z iPada za pomocą mojej własnej aplikacji

1 odpowiedź

tag anchor nie działa w safari (ios) dla iPhone / iPod Touch / iPad

3 odpowiedź

Jak ustawić pierwszą stronę w UIPageViewController

2 odpowiedź

Rejestracja UICollectionViewCell - Puste komórki

Właśnie zacząłem grać z UICollectionView po raz pierwszy. Wydaje się, że działa dobrze, ale ma problem i pytanie na ten temat.Mam konfigurację UICollectionVi...

6 odpowiedzi

Niestandardowy przycisk usuwania w polu tekstowym UISearchBar

Próbowałem:

2 odpowiedź

UIWebView execCommand Wytnij, Kopiuj, Wklej

Nie mogę uzyskać polecenia execCommand do wycinania, kopiowania, wklejania do pracy w UIWebView, który ma contentEditable ustawiony na true. Jestem w stanie ...

3 odpowiedź

Jak mogę dodać tekst nakładki na wideo, a następnie ponownie go zakodować?

1 odpowiedź

Link do określonej strony w przeglądarce dokumentów Google na iPadzie

Myślę o użyciu przeglądarki dokumentów Google do wyświetlania plików PDF obsługiwanych przez nasz serwer firmowy.Scenariusz to:Strona internetowa będzie zawi...