Wyniki wyszukiwania dla "qt"

1 odpowiedź

Niestandardowy kolor tekstu dla niektórych indeksów w QTreeView

Chciałbym narysować teksty w jednej z kolumn w widgecie QTreeView przy użyciu niestandardowego koloru (w zależności od danych związanych z każdym rzędem). Pr...

1 odpowiedź

Qt Designer, brak menu „przejdź do slotu” w menu kontekstowym?

0 odpowiedzi

Przesyłanie plików przy użyciu Qt QNetworkRequest

Wystąpiły problemy podczas przesyłania plików na serwer za pomocą QNetworkRequest. Używam tego linku (http://qt-project.org/forums/viewthread/11361) głównie ...

6 odpowiedzi

Wykonywanie zrzutu ekranu określonego okna - C ++ / Qt

1 odpowiedź

przezroczysty QLabel z mapą pikseli

Mam QLabel i umieściłem na nim obraz używając setpixmap (). Ten obraz ma kanał alfa.QLabel znajduje się na QWidget, który ma obraz obramowania określony prze...

2 odpowiedź

Qt: UI z c ++ vs z xml vs qml

2 odpowiedź

Zdarzenie QKeyPress w PyQt

1 odpowiedź

qMake: Jak dokładnie qmake interpretuje składnię „CONFIG (debug, debug | release)”

1 odpowiedź

imread (openCV), unicode QString

2 odpowiedź

Qt / Necessitas - rozsądne zastąpienie / karnacja QFileDialog?

Szukam miłego sposobu na adresowanie aplikacji Qt do Qt / Necessitas (Android).Niektóre widżety QtGUI są absolutnie okropne - niestety, w tym QFileDialog.Czy...