Wyniki wyszukiwania dla "nullreferenceexception"

5 odpowiedzi

Kiedy SqlCommand.ExecuteReader () zwróci wartość null?

Podczas korzystania z wywołania

3 odpowiedź

NullReferenceException podczas wywoływania InsertOnSubmit w Linq do Sql

15 odpowiedzi

unikanie zerowych wyjątków odniesienia

1 odpowiedź

Kontrola WebBrowser rzuca pozornie losowy wyjątek NullReferenceException

Przez kilka dni pracuję nad webscraperem opartym na WebBrowser. Po kilku prototypach pracy z wydarzeniami Threads and DocumentCompleted postanowiłem sprawdzi...

11 odpowiedzi

„Odwołanie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie obiektu” podczas budowania projektu w chmurze

Kiedy buduję swoje rozwiązanie za pomocą kilku projektów w chmurze, widzę na wyjściu jeden lub więcej komunikatów „Błąd: odwołanie do obiektu nie jest ustawi...