Wyniki wyszukiwania dla "asp.net-mvc-4"

1 odpowiedź

Jakie są główne różnice między Web API i ASP MVC

Tytuł naprawdę podsumowuje moje pytanie. Użyłem obu technologii, ale nie jestem pewien, co oferuje coś, co jest zasadniczo inne niż inne. W skrócie:Jakie kry...

1 odpowiedź

Pomiń filtrowanie określonej akcji, gdy filtr akcji jest zarejestrowany globalnie

2 odpowiedź

Problem z pokryciem kodu w VS 2012

1 odpowiedź

Dołącz wszystkie pliki w folderze w jednym pakiecie

Podczas używania

2 odpowiedź

Git / SSH wisi, gdy jest wywoływany z MVC WebApi

4 odpowiedź

Utwórz DropDownListFor z listy SelectList z wartością domyślną

mam

1 odpowiedź

Filtr rejestru Web API MVC 4

Używam Web API MVC 4 do tworzenia warstwy usług dla aplikacji. Próbuję utworzyć filtr globalny, który będzie działał na wszystkie przychodzące żądania do int...

1 odpowiedź

Jak mogę zweryfikować pole walutowe?

Mam aplikację ASP.NET MVC-4 z tym polem waluty:

1 odpowiedź

Jak przekazać zmienne do niestandardowego filtru ActionFilter w aplikacji ASP.NET MVC

2 odpowiedź

Zmień kulturę w oparciu o link MVC4

Mam ciekawość związaną ze zmianą kultury w MVC. Próbowałem na dwa sposoby, ale najwyraźniej gdzieś się myliłem.W moim Web.config mam: