Wyniki wyszukiwania dla "async-ctp"

2 odpowiedź

Dlaczego „SwitchTo” został usunięty z Async CTP / Release?

0 odpowiedzi

Projekcja za pomocą asynchronicznego delegata / lambda

Poniższy kod nie zostanie skompilowany z Async CTP w Visual Studio 2010:

1 odpowiedź

Czy asynchroniczna rekursja jest bezpieczna w C # (async ctp / .net 4.5)?

8 odpowiedzi

Zadanie <> nie zawiera definicji „GetAwaiter”

Klient

12 odpowiedzi

Jak ograniczyć liczbę współbieżnych operacji asynchronicznych we / wy?

// let's say there is a list of 1000+ URLs string[] urls = { "http://google.com", "http://yahoo.com", ... }; // now let's send HTTP requests to each of these URLs in parallel urls.AsParallel().ForAll(async (url) => { var client = new ...

3 odpowiedź

Async CTP nie działa w VS 2010 SP1?

2 odpowiedź

Jak korzystać z asynchronicznego z Visual Studio 2010 i .NET 4.0?

Chcę dodać obsługę async do bieżącego projektu VS 2010 .NET 4.0 C #Znalazłem:Visual Studio Async CTP -http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id...

1 odpowiedź

Token anulowania w metodzie oczekiwania

Istnieje wiele powodów, dla których należy umieścić token w konstruktorze zadania, o którym mowa tutaj:Token anulowania w Konstruktorze zadań: dlaczego?Przy ...

3 odpowiedź

.NET 4 odpowiednik Task.WhenAll ()

W .NET 4 istnieje jakikolwiek funkcjonalny odpowiednik .NET 4.5System.Threading.Tasks.Task.WhenAll ()?Celem jest zawinięcie wielu zadań asynchronicznych w je...