Wyniki wyszukiwania dla "ef-code-first"

7 odpowiedzi

Dodawanie CreatedDate do jednostki za pomocą kodu Entity Framework 5 Najpierw

Próbuję dodać

1 odpowiedź

Metoda niestatyczna wymaga celu. Kod Entity Framework 5 Najpierw

Dostaję błąd „Metoda niestatyczna wymaga celu”. kiedy uruchomię następujące zapytanie:

2 odpowiedź

Kod EF jako pierwszy - niestandardowa nazwa ograniczenia klucza obcego

Zastanawiam się, czy jest jakaś szansa na zmianę nazwy klucza obcegoprzymus generowane przez Entity Framework przy pierwszym użyciu kodu.Mam dwa podmioty -

1 odpowiedź

EF 4 Code First - Połącz widoki i tabele

1 odpowiedź

EF Code Pierwsze kasowanie i aktualizacja?

Moje podmioty to te:

4 odpowiedź

Najpierw kod ASP.NET MVC4 - wyjątek „Nie można dołączyć pliku jako bazy danych”

13 odpowiedzi

Entity Framework 6 Najpierw kod Wartość domyślna

1 odpowiedź

więcej niż jedna nawigacja do tego samego podmiotu

Mam problem z połączeniem między 2 podmiotami, gdy są 2 nawigacje.mówiąc konkretnie, mam następujące klasy:

1 odpowiedź

Dlaczego Add-Migration czasami tworzy duplikaty migracji?

Stoję przed dziwnym problemem z pierwszą migracją kodu w Entity Framework w wersji 5. Czasami

7 odpowiedzi

Kwerenda Entity Framework jest powolna, ale ten sam SQL w SqlQuery jest szybki