Wyniki wyszukiwania dla "roslyn"

1 odpowiedź

Zrozumienie różnych opcji generowania kodu runtime w C # (Roslyn, CodeDom, Linq Expressions,…?)

Pracuję nad aplikacją, w której chciałbym dynamicznie generować kod do obliczeń numerycznych (dla wydajności). Wykonanie tego obliczenia jako operacji oparte...

2 odpowiedź

Roslyn: obszar roboczy ładuje się w aplikacji konsoli, ale nie w zadaniu msbuild

Mam niestandardowe zadanie msbuild z tym poleceniem:

1 odpowiedź

Roslyn: Jak uzyskać odniesienie do obszaru roboczego z aktualnie załadowanego rozwiązania?

2 odpowiedź

Jak wykonywać operacje odbicia za pomocą Roslyn

Chciałbym wykonać operacje stylu odbicia w następującej klasie przy użyciu Roslyn:

2 odpowiedź

Jak dodać białe znaki i / lub kod formatu?

Biorąc pod uwagę, że utworzyłem symbol za pomocą SymbolFactory.CreateProperty, w jaki sposób dodam białe znaki. Obecnie dostaję dostępność, modyfikatory, naz...

1 odpowiedź

hosting skryptów - zalety w stosunku do Roslyn

Jeśli chcę obsługiwać skrypty w mojej aplikacji, toskryptów oferują jakieś szczególne korzyści w porównaniu z zwykłą waniliąRoslyn silnik skryptów?

1 odpowiedź

Zastępowanie węzła metody za pomocą Roslyn

Podczas eksploracji Roslyn stworzyłem małą aplikację, która powinna zawierać instrukcję trace jako pierwszą instrukcję w każdej metodzie znalezionej w Visual...

2 odpowiedź

Budowanie SyntaxTree od podstaw

1 odpowiedź

Znajdowanie wszędzie wyliczenia jest konwertowane na łańcuch

Obecnie próbuję znaleźć wszędzie rozwiązanie, w którym określone wyliczenie jest konwertowane na łańcuch, niezależnie od tego, czy ToString () jest jawnie wy...

4 odpowiedź

Używanie Roslyn do analizowania / przekształcania / generowania kodu: czy celuję zbyt wysoko lub zbyt nisko?

(To, co próbuję zrobić, to obejśćApplication.Settings / MVVM problem przez wygenerowanie interfejsu i klasy opakowania z pliku ustawień wygenerowanego przez ...