Wyniki wyszukiwania dla "border-box"

1 odpowiedź

* {Rozmiar pudełka: ramka; }: Aby obramować lub nie obramować wszystkich elementów?

Zacznę tworzyć nową stronę internetową i przygotowuję się do radzenia sobie z różnymi metodami używanymi przez przeglądarki do obliczania szerokości i wysoko...

2 odpowiedź

Dlaczego rozmiar ramki: ramka nadal pokazuje granicę o szerokości 0 pikseli?

Używając rozmiaru ramki: ramki w CSS, zakładam, że całkowita szerokość elementu zostanie zdefiniowana w jego wartości „szerokości”. Jeśli więc powiem, że sze...