Wyniki wyszukiwania dla "authlogic"

1 odpowiedź

Metoda zapisu Authlogica. Co to robi

Natknąłem się na tę metodę zwaną rekordem, której Ryan bates używa w swoim authogicku Railscast i nie może zrozumieć, co robi. Przeszukałem dokumentację, ale...

4 odpowiedź

Korzystanie z Facebook Connect z Authlogic

Staram się, aby Authlogic i Facebook Connect (za pomocą Facebooka) grały ładnie, dzięki czemu można utworzyć konto albo w zwykły sposób rejestracji, albo prz...

4 odpowiedź

Authlogic: uzyskanie niezdefiniowanej metody `password 'dla # <User:

Nie wydaje mi się, aby mój model użytkownika w Authlogic zrozumiał metodę „hasło”, mimo że do modelu dodałem „acts_as_authentic”. Problem ten został również ...

2 odpowiedź

używanie authlogic do automatycznego tworzenia użytkowników z pominięciem jawnej rejestracji użytkownika

2 odpowiedź

Sprawdź poprawność API za pomocą Authlogic

Używam Authlogic do uwierzytelniania w mojej aplikacji, używając standardowych modeli User i UserSession. Buduję interfejs API w mojej aplikacji i chcę uwier...