Wyniki wyszukiwania dla "autofac"

3 odpowiedź

Autofac - InstancePerHttpRequest vs InstancePerLifetimeScope

Jakie są różnice między tymi dwoma zakresami?Buduję

2 odpowiedź

Błąd „Wykryto zależność składnika okrągłego Autofac”

Jestem nowym użytkownikiem IoC i korzystam z Autofac w moim obecnym projekcie.Mam następujące 2 klasy:

2 odpowiedź

Zarejestruj globalne filtry w ASP.Net MVC 4 i Autofac

2 odpowiedź

Rozwiązywanie komponentów Autofac w tle Zadania w ASP.NET

Używając Autofac w ASP.NET wraz z ContainerDisposalModule, w jaki sposób mogę obsługiwać wywołania ognia i zapomnienia, które mają zależności komponentów, kt...

1 odpowiedź

Wiele implementacji dla jednego interfejsu z DI

2 odpowiedź

Właściwy sposób profilowania DbContext przy użyciu MiniProfiler i EF 5 i Autofac

1 odpowiedź

Czy można określić wiele zakresów żywotności Autofac podczas rejestracji?

Używam kontenera IoC Autofac z dodatkiem MVC4, który zapewnia zakres czasu życia InstancePerHttpRequest. Jednak w ramach mojego projektu mam wątki WWW, web-a...

1 odpowiedź

warunkowa rejestracja komponentów w autofac

Czy możliwe jest warunkowe zarejestrowanie komponentu w stanie innego komponentu? Coś jak:

2 odpowiedź

MVC Web API nie działa z Autofac Integration

1 odpowiedź

Jak wdrożyć fabrykę delegatów?

Dokumentacja dlaAutofac ma interesującą stronę opisującą jego zdolność do automatycznego generowaniadelegować fabryki. Sugeruje również, że możesz uzyskać po...