Wyniki wyszukiwania dla "lookbackapi"

1 odpowiedź

Lookback API: zwraca tylko widoczne elementy pracy

Mamy kilka problemów związanych z wykorzystaniem LBAPI do zakresu z pozycji portfela w naszym obszarze roboczym. Ponieważ wiele zespołów bierze udział w jedn...

1 odpowiedź

Lookback API: Znajdź wszystkie historie węzłów liści pod znanym rodzicem

W interfejsie API Rally Webservices, jeśli chcę przejść przez hierarchię wątków, konieczne jest wykonanie kwerendy dla wątku nadrzędnego, a następnie wyłącze...