Wyniki wyszukiwania dla "entity-framework"

2 odpowiedź

Dodawanie właściwości niestandardowej do klasy Entity po stronie klienta

Muszę dodać właściwość niestandardową do klasy Entity Framework, ale gdy to zrobię, otrzymuję „Nazwa właściwości XXX określona dla typu XXX jest niepoprawna”...

2 odpowiedź

Mapowanie widoku SQL w podejściu kodowym

2 odpowiedź

Atrybut [Bind (Exclude = „”)]] nie zapobiega nadmiernemu publikowaniu

2 odpowiedź

Używanie szablonów T4 do generowania wielu klas w oparciu o POCO

Szukam sposobu na zwiększenie wydajności, gdy dodam tabelę do mojej bazy danych. Generalnie, kiedy dodaję nową tabelę, muszę wykonać następujące kroki.Dodaj ...

14 odpowiedzi

Entity Framework - Nie można przekonwertować wyrażenia lambda na typ „string”, ponieważ nie jest to typ delegata

4 odpowiedź

Popraw nazwy właściwości nawigacji podczas inżynierii wstecznej bazy danych

Używam Entity Framework 5 z Visual Studio z Entity Framework Power Tools Beta 2 do inżynierii wstecznej średnich rozmiarów baz danych (~ 100 tabel).Niestetyw...

6 odpowiedzi

Wyjątek podniesiony podczas próby włączenia migracji w EF 4.3.1

Używam frameworka Entity 4.3.1 zainstalowanego przez nuget w moim projekcie biblioteki klasy .Net 4.0. W sytuacji, gdy wywołam komendę „Enable-Migrations” w ...

0 odpowiedzi

Jak ustawić klucz id generowany przez bazę danych w Entity Framework po utworzeniu modelu za pomocą Database First

Używam Entity Framework w projekcie Web API. Stworzyłem moje klasy i modele z istniejącej bazy danych (MySQL), więc zasadniczo użyłem EF DbContextGenerator d...

3 odpowiedź

Entity Framework 5 - Dlaczego „Entity State” jest „zmodyfikowany” po ustawieniu właściwości PropertyValue z powrotem na Original

2 odpowiedź

Entity Framework Query Xml

Jak zbudowałbyś to zapytanie z Entity Framework: