Wyniki wyszukiwania dla "entity-framework"

4 odpowiedź

Entity Framework / Linq EXpression konwertowanie ze łańcucha na int

Mam takie wyrażenie:

2 odpowiedź

Jak radzić sobie z odniesieniami cyklicznymi podczas mapowania?

2 odpowiedź

Czy definiuję relację między dwoma podmiotami zależnymi lub głównym?

1 odpowiedź

Programowa transformacja danych w Kodzie EF5 Pierwsza migracja

Czy możliwe jest przeprowadzenie dowolnego rodzaju transformacji danych programowych w Entity Framework 5 Kod Pierwsze migracje?Tam jestSql() metoda wykonywa...

3 odpowiedź

Jaki typ zwracać podczas wysyłania zapytań do wielu podmiotów w warstwie Repozytorium?

W to pytanie mam następujące warstwy:Warstwa usług (korzystanie z IoC w celu połączenia z repozytorium)Model domeny (POCO / Podmioty domeny, zdefiniowane int...

7 odpowiedzi

Niestandardowy ciąg połączenia i pierwsze migracje kodu EntityFramework

2 odpowiedź

Ramka Entity 4.0 dziwna z zapisywaniem danych

2 odpowiedź

Dlaczego nie mogę uzyskać migracji Entity Framework do stanu początkowego?

Usunąłem bazę danych rozwoju i folder Migracje z projektu. Po uruchomieniu testu jednostkowego przy użyciu mojej bazy danych rozwoju projektu jest odtwarzana...

5 odpowiedzi

Entity Framework MigrationSqlGenerator dla SQLite

czy istnieje narzędzie MigrationSqlGenerator dla SQLite do użycia z ramą encji? Znalazłem tylko jeden od devart, który jest komercyjny.Nie znaleziono Migrati...

2 odpowiedź

Najlepsze praktyki dotyczące integracji tożsamości ASP.NET - czy istnieją?

Używam Tożsamości ASP.NET z nową stroną internetową i wydaje się, że nie ma wielu (żadnych?) Przykładów, jak to zrobić w sposób oddzielony. Nie chcę mojego m...