Wyniki wyszukiwania dla "system.reflection"

2 odpowiedź

Czy jest możliwe wyliczenie wszystkich metod i właściwości dostępnych za pośrednictwem Invoke () obiektu [ADSI]?

Jestem ciekawy, czy ktoś może opisać, jak wyliczyć metody ADSI dostępne za pośrednictwem powiązanej instancji jako

3 odpowiedź

Potrzebuję alternatywy dla `Assembly.GetEntryAssembly ()`, która nigdy nie zwraca wartości null

7 odpowiedzi

Odbicie GetProperty skutkuje „znalezieniem niejednoznacznego dopasowania” na nowej właściwości

Jak mogę dostać moją własność? Obecnie występuje błąd

5 odpowiedzi

Czym różnią się klauzule CIL 'fault' od klauzul 'catch' w C #?

4 odpowiedź

Utwórz instancję obiektu klasy o nazwie w zmiennej łańcuchowej

Nie wiem, czy to, o co pytam, jest dostępne, czy nie, ale chcę tylko wiedzieć, czy istnieje i jak działa. Oto moje pytanie:Mam własną klasę 2-3 modeli niesta...

2 odpowiedź

Jak wykonywać operacje odbicia za pomocą Roslyn

Chciałbym wykonać operacje stylu odbicia w następującej klasie przy użyciu Roslyn:

2 odpowiedź

Uzyskaj przesłonięty atrybut właściwości

Mam taki atrybut: