Wyniki wyszukiwania dla "rdp"

2 odpowiedź

Generowanie pliku RDP w locie

Chcę utworzyć aplikację internetową podobną do TS Web Access, w której mogę tworzyć pliki rdp w locie dla aplikacji zdalnych skonfigurowanych na serwerze. Do...

1 odpowiedź

Skopiuj pliki na zdalny serwer za pomocą RDP za pomocą skryptu

Mamy kilka serwerów produkcyjnych, które są skonfigurowane tak, aby zezwalać na dostęp tylko przez RDP. Brak dostępnych akcji. Zespół deweloperów nie ma wpły...

6 odpowiedzi

Uruchom program mstsc.exe z określoną nazwą użytkownika i hasłem

8 odpowiedzi

Czy istnieje biblioteka klienta RDP pod Linuksem?

Czy są jakieś biblioteki do łączenia się jako klient przez Remote Desktop Protocol (RDP) w systemie Linux? Użyty język jest drugorzędny w stosunku do kwestii...

1 odpowiedź

Brak paska kolorów w legendzie ggplot, Pulpit zdalny Windows

9 odpowiedzi

Czy klienci RDP mogą uruchamiać aplikacje zdalne, a nie komputery stacjonarne

Czy klienci RDP mogą uruchamiać zdalną aplikację, a następnie wyświetlać tę aplikację (a nie pulpit)? Aplikacja pojawi się w trybie pełnoekranowym w kliencie...

2 odpowiedź

Utwórz programowo sesję Windows