Wyniki wyszukiwania dla "entity-framework-5"

7 odpowiedzi

Jak ustawić NewId () dla GUID w ramach encji

3 odpowiedź

Kod Entity Framework (EF) Pierwsze kasowanie kaskadowe dla relacji jeden-do-zero-lub-jeden

Podążając za sekcją „Modelowanie pierwszego kodu”Kurs Pluralsight „Pierwsze kroki z Entity Framework 5” Julie Lerman, Stworzyłem dwie klasy POCO za pomocąjed...

2 odpowiedź

jak uzyskać listę wszystkich podmiotów w EF 5?

2 odpowiedź

Gdzie jest moja baza danych i jak ją wyświetlić?

Właśnie stworzyłem zupełnie nową aplikację, dodałem EntityFramework 5 za pośrednictwem NuGet, stworzyłem bardzo prosty DbContext i zapisałem w nim pewne dane...

12 odpowiedzi

EF5: Nie można dołączyć pliku „{0}” jako bazy danych „{1}”

4 odpowiedź

Baza danych SQL systemu Windows Azure - kolumna Automatyczna inkrementacja tożsamości pomija wartości

2 odpowiedź

Kod struktury encji najpierw konwertuje między klasą boolean i kolumną integer

ja używam

1 odpowiedź

Jak sprawdzić test jednostkowy, że właściwości są oznaczone jako obliczone w modelu ORM?

Jestem utworzony ORM przez Entity Framework 5.0 (C # 4.5) - najpierw baza danych.Niektóre właściwości elementów, które zostały oznaczone jako obliczone (powi...

1 odpowiedź

„Nie można ukończyć operacji, ponieważ wyjątek DbContext został usunięty”, a leniwe ładowanie wyłączone

Dany:

2 odpowiedź

Uzyskaj kolumnę DataType z Entity Framework Entity