Wyniki wyszukiwania dla "mysqli"

2 odpowiedź

mysqli automatycznie zwiększony podstawowy identyfikator, który został wygenerowany

4 odpowiedź

Dlaczego funkcje mysql_ w PHP są przestarzałe? [duplikować]

1 odpowiedź

Przygotowana instrukcja mysqli select w polu longtext wraca pusta

Mam funkcję zapytania do bazy danych, która działa dobrze - poza tym, że działam na pozornie znany problem z przygotowanymi instrukcjami mysqli i polami long...

5 odpowiedzi

Rozszerzenie klasy MySQLi

1 odpowiedź

PHP MySQLi nie rozpoznaje informacji logowania

Nie mogę zalogować się do bazy danych za pomocą klasy mysqli.Dostaję następny błąd:

2 odpowiedź

MySqli przygotowuje błąd instrukcji, gdy jest używany do LIKE

Usiłuję utworzyć przygotowaną instrukcję dla zapytania LIKE przy użyciu rozszerzenia mysqli php. Ale bez względu na to, co spróbuję, zawsze otrzymuję ten błąd:

5 odpowiedzi

nowy mysqli (): jak przechwycić błąd „nie można połączyć”?

Robię to(tak, używam niewłaściwych danych połączenia, aby wymusić błąd połączenia)

5 odpowiedzi

Przestarzałe rozszerzenie MySQL w PHP 5.5.x

WedługPodręcznik PHPi wiele źródeł w Internecie od PHP 5.5.x całe oryginalne rozszerzenie MySQL jest przestarzałe. Mam naprawdę solidną aplikację internetową...

2 odpowiedź

Pojedynczy wynik z SUM Z MySQLi

Spojrzałem na wszystko. Nie mogę znaleźć odpowiedzi. Dokumenty PHP nie są jasne (dla mnie).Wykonuję prostą sumę MySQL

2 odpowiedź

Zapytanie Mysqli nie działa dwukrotnie

Nie mogę dostać moich zapytań Mysqli do obu prac. Jeśli komentuję jedną funkcję w moim html, druga funkcja jest poprawnie wykonywana i odwrotnie.