Wyniki wyszukiwania dla "mysqli"

1 odpowiedź

Właściwe użycie php mysqli autocommit i rollback

1 odpowiedź

Nie można pobrać danych z bazy danych za pomocą MySQLi [zamknięte]

4 odpowiedź

Czy mogę mieszać API MySQL w PHP?

Przeszukałem sieć i do tej pory widziałem, że możesz użyć

3 odpowiedź

liczba wierszy w tabeli

1 odpowiedź

Wybierz PHP / MYSQL używając mysqli_query

3 odpowiedź

Zapytanie Mysqli w funkcji - PHP

Mam listę funkcji wfunctions.php. Aktualizuję zMysql doMysqli bo po prostu się uczęMysql jest teraz amortyzowany.Deklaruję moje połączenie w górnym pliku lev...

5 odpowiedzi

utf 8 - PHP i MySQLi UTF8

mój zestaw znaków tabeli to utf8, a jego sortowanie to utf8.nie mam ten kod:

1 odpowiedź

Ajillion PHP-MySQLi-Database-Class Aktualizacja polecenia

Używanie klasy MySQLi stworzonej przez Ajillion ::https://github.com/ajillion/PHP-MySQLi-Database-ClassChciałbym wykonać następujące polecenie

1 odpowiedź

Polecenia MySqli nie są zsynchronizowane; nie możesz teraz uruchomić tego polecenia

Przekształciłem mój skrypt rejestru z mysql na mysqli. Pracowałem dobrze jako mysql, ale teraz daje mi błąd

2 odpowiedź

Wstawianie wielu wierszy Mysqli, proste zapytanie o wielokrotne wstawianie

Jak wstawić to zapytanie za pomocą mysqli? ...