Wyniki wyszukiwania dla "wgs84"

1 odpowiedź

Jak przekonwertować współrzędne GPS na dziesiętne w Lua?

Muszę przekonwertować współrzędne GPS z WGS84 na dziesiętny za pomocą Lua.Jestem pewien, że zostało to zrobione wcześniej, więc szukam podpowiedzi do fragmen...

3 odpowiedź

Konwersja między układem współrzędnych WGS 74 i WGS 84

Pracuję nad rasteryzacją bazy danych GSHHS zasadniczo konwertując wielokąty linii brzegowej i linie rzeki na raster.http://www.soest.hawaii.edu/pwessel/gshhg...

2 odpowiedź

Odległość punktu wg od segmentu linii określonego wg