Wyniki wyszukiwania dla "excel"

1 odpowiedź

Problem Saveas Zastąp istniejący plik (Excel VBA)

3 odpowiedź

Najskuteczniejszy sposób dodawania formatowania Excel - VBA

2 odpowiedź

Jak dynamicznie uzyskać wartość bieżącej wartości wielostronicowej karty?

1 odpowiedź

jak utrzymać pierwszą komórkę zawsze aktywną w Excelu używając vba

Jak utrzymać pierwszą komórkę zawsze aktywną podczas otwierania arkusza programu Excel.Czy ktoś może mnie poprowadzić do tego.To jest mój kod:

1 odpowiedź

konwertuj xml na Excela z wieloma arkuszami

jeśli wyeksportuję poniższy xml do Excela 2007 ... jestem w stanie poprawnie pobrać arkusz Excela.

14 odpowiedzi

„Pobieranie fabryki klasy COM dla składnika… błąd: 80070005 Odmowa dostępu.” (Wyjątek od HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

2 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do grup kontaktów w Excel VBA?

1 odpowiedź

Najszybszy sposób na odczytanie kolumny liczb w tablicy

Powiedzmy, że jeśli mam kolumnę liczb (ile z nich może się różnić, ale może być gdziekolwiek między 1000-10000) i chciałbym przeczytać wszystkie z nich w tab...

2 odpowiedź

Aktywna komórka jako dane wejściowe do formuły

Zastanawiałem się, czy mogę użyć aktywnej komórki, to znaczy komórki, która jest „podświetlona” w danym momencie kwadratową ramką po kliknięciu myszą, jako argument w funkcji. Na przykład utworzyłem tabelę ze średnimi ważonymi o 3 wagach: w1 ...

2 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy arkusz kalkulacyjny Excel 2007 jest otwarty i KTO ma go otwarty przy użyciu VBScript

Jak sprawdzić, czy arkusz kalkulacyjny Excel 2007 jest otwarty i KTO go otworzył za pomocą VBScript?Próbuję dowiedzieć się, czy skoroszyt programu Excel jest...