Wyniki wyszukiwania dla "excel"

4 odpowiedź

Excel - wyodrębnianie danych na podstawie innej listy

2 odpowiedź

Znajdź ostatnio używaną kolumnę w danym wierszu - Excel VBA

1 odpowiedź

tabela przestawna Excel - wiele kolumn

Próbuję utworzyć tabelę przestawną w programie Excel przy użyciu następujących danych:Efekt końcowy, który próbuję wymyślić (za pomocą osi przestawnej) to ta...

4 odpowiedź

Czytaj wartości liczbowe komórek Excela tak jak w Javie

Kiedy czytam Excela wartości liczbowe komórek, otrzymuję wynik dziesiętny. np .: 79 odczytuje jako 79,0, 0,00 odczyt jako 0,0. Kod mojej aplikacji, którą nap...

2 odpowiedź

Przypisz programy obsługi zdarzeń do formantów na formularzu użytkownika tworzonych dynamicznie w VBA

Znalazłem wiele zasobów w Internecieprawieco chcę zrobić, ale nie do końca. Mam listę nazw „zakres”. Dla każdego dnia w dzienniku chcę utworzyć przycisk na f...

2 odpowiedź

Jak mogę zaimportować miesiąc plików csv (nazwanych dat) do programu Excel za pośrednictwem VBA?

Muszę załadować miesiąc plików CSV do programu Excel do analizy za pomocą VBA. Każdy dzień miesiąca jest oddzielnym plikiem z nazwą daty (RRRRMMDD).Obecnie m...

2 odpowiedź

Procedura pobierania błędu zbyt duża w makrach VBA (Excel)

staje się

1 odpowiedź

Wartość komórki sformatowanej w HTML z Excela za pomocą POI Apache

Używam apache POI do czytania dokumentu Excela. Mówiąc najprościej, jest w stanie służyć moim celom od teraz. Ale jedną rzeczą, w którą uderzam, jest wyodręb...

3 odpowiedź

Jak uruchomić kod excela vba z usługi Windows

Chcę uruchomić kod excla vba z mojej usługi Windows. Usługa używa pliku fileSystemWatcher do monitorowania katalogu w celu dodania pliku xml. Po dodaniu plik...

1 odpowiedź

Data dla VBA nie działa w Excel 2011?

Oto mój kod, próbuję, który działa BTW na PC, ale nie na Macu, aby uruchomić ten kod i mieć utworzony arkusz excela, nazwany, dodać kartę, zmienić kolor wspo...