Wyniki wyszukiwania dla "statistics"

3 odpowiedź

Używanie QUARTILE w tabeli przestawnej Excel do podsumowania danych według subpopulacji

1 odpowiedź

Porównywanie wielu opcji cenowych dla wielu klientów algorytmicznie

Mamy 1 000 000 klientów. Koszt sprzedanych towarów dla każdego z nich można wyrazić jako cenę A lub cenę B.Cena A << Cena B.Cena A i cena B nie są wzgl...

4 odpowiedź

Jak uzyskać temperaturę płyty głównej komputera (i innych statystyk sprzętowych)?

4 odpowiedź

Wybierz x losowe elementy z listy ważonej w C # (bez zastąpienia)

Aktualizacja: mój problem został rozwiązany, zaktualizowałem źródło kodu w moim pytaniu, aby pasowało do odpowiedzi Jason'a. Zauważ, że odpowiedź rikitik...

1 odpowiedź

Jak wygenerować parametry Weibulla k i c w Matlab?

2 odpowiedź

próbując porównać dwie dystrybucje

Znalazłem ten kod w Internecie, który porównuje normalną dystrybucję z różnymi dystrybucjami studentów:

3 odpowiedź

Przewidywanie zdarzeń

3 odpowiedź

Wielowymiarowa regresja wielomianowa z numpy

Mam wiele próbek

2 odpowiedź

Wartości wyjściowe różnią się między R i Pythonem?

Być może robię coś źlez-normalizowanie moja tablica. Czy ktoś może na to spojrzeć i zasugerować, co się dzieje?W R:

3 odpowiedź

Uzyskaj średnią na podstawie wartości w innym wierszu

Mam takie wartości w pliku Excel: