Wyniki wyszukiwania dla "web-config-transform"

1 odpowiedź

Wstawianie wielu elementów za pomocą przekształceń Web.Config

3 odpowiedź

TFS 2012 i web.config przekształcają się

2 odpowiedź

Web Config Transformation, aby dodać element podrzędny

W web.config mam następującą konfigurację:

1 odpowiedź

Jak uzyskać zadanie msbuild, aby przekształcić konfigurację w zbiorze plików?

1 odpowiedź

Lokalne stosowanie transformacji web.config

Mam transformację dla mojego web.config, która obecnie działa, gdy publikuję na platformie Azure, ale nie działa lokalnie, gdy buduję / uruchamiam. Jak mogę ...

1 odpowiedź

Przekształcenie XDT: InsertBefore - warunek lokalizatora jest ignorowany

Mam plik web.config, w którym muszę wstawić

3 odpowiedź

Wybierz węzeł na podstawie wartości węzła podrzędnego w Web.config Transform

Mam następujący kod XML w mojej konfiguracji internetowej i chciałbym wybrać atrybut do usunięcia za pomocą transformacji web.config, ale chciałbym wybrać el...