Wyniki wyszukiwania dla "phpexcel"

1 odpowiedź

Kod PHP może wstawiać obraz do pliku Excela i otwierać go poprawnie w MS Excel?

1 odpowiedź

PHPexcel: Wyodrębnianie obrazu

10 odpowiedzi

PHPExcel Zrób pierwszy wiersz pogrubiony

1 odpowiedź

Jak uniknąć utraty makr w PHPExcel?

2 odpowiedź

PHPExcel Jak stosować style i ustawiać szerokość komórki i wysokość komórki na komórkę generowaną dynamicznie

Mam formularz, który generuję jego zawartość do Excela przez PHPExcel, moim problemem jest to, jak ustawić szerokość i wysokość, a także style do komórek nag...

4 odpowiedź

PHPExcel bardzo długo czyta plik Excel

Używam PHPExcel 1.7.8, PHP 5.4.14, Windows 7 i arkusza kalkulacyjnego Excel 2007. Arkusz kalkulacyjny składa się z 750 wierszy, kolumn A do BW i ma rozmiar o...

2 odpowiedź

PHPExcel: Jak sprawdzić, czy plik XLS jest ważny, czy nie?

1 odpowiedź

Konwersja pojedynczego arkusza w pliku XLS do CSV z PHPExcel - Pamięć wyczerpana

Mam plik Excela (97-2003), którego potrzebuję, aby móc importować przez PHP i przekonwertować tylko jeden arkusz w pliku do CSV. Są one przesyłane przez użyt...

1 odpowiedź

Obejście problemu dla kopiowania stylu za pomocą PHPExcel

Chcę skopiować informacje o stylu z komórek do zakresów, np. Malarz formatu w programie Excel. Dokumentacja mówi, aby zrobić coś takiego:

1 odpowiedź

błąd PHPExcel w Codeigniter

Próbuję użyć PHPExcel z CodeIgniter.ale mam błądBłąd krytyczny: wywołanie prywatnych IOFactory :: __ construct () z kontekstu „CI_Loader” w C: ms4w Apache ht...