Wyniki wyszukiwania dla "yuv"

3 odpowiedź

Jak wyświetlić surową ramkę YUV w programie OpenGL Cocoa

Przydzielono mi zadanie napisania programu, który pobiera przykładowy surowy plik YUV i wyświetla go w programie OpenGL Cocoa.Jestem stażystą w mojej pracy i...

3 odpowiedź

Jak wykonać konwersję RGB-> YUV w C / C ++?

Jak wykonać konwersję RGB-> YUV w C / C ++?Mam bitmapę. RGB muszę ją przekonwertować na YUVLibs? Tuts? Artykuły?

2 odpowiedź

CVOpenGLESTextureCacheCreateTextureFromImage return -6683 (kCVReturnPixelBufferNotOpenGLCompatible)

3 odpowiedź

Obróć tablicę bajtów YUV na Androida

2 odpowiedź

FFMPEG: Zrzucanie danych YUV do struktury AVFrame

Próbuję zrzucić

2 odpowiedź

Jak przekonwertować RGB z YUV420p na koder ffmpeg?

Chcę utworzyć plik wideo .avi z obrazów bitmapowych przy użyciu kodu c ++. Napisałem następujący kod:

1 odpowiedź

Najszybszy sposób na narysowanie na ekranie ramki wideo zdekodowanej za pomocą MediaCodec?

1 odpowiedź

iOS - Jak narysować obraz YUV przy użyciu openGL

Obecnie próbuję narysować obraz przy użyciu openGL (obraz aktualizuje się bardzo często, a więc musi być przerysowany). Wcześniej konwertowałem mój obraz z Y...

1 odpowiedź

Format NV12 i płaszczyzna UV

jestem trochę zdezorientowany co do formatu NV12. szukamto strona, aby zrozumieć format. Obecnie rozumiem, że jeśli masz obraz lub wideo

3 odpowiedź

Jak konwertować RGB -> YUV -> RGB (w obie strony)

Chcę parę algorytmów konwersji, jeden od RGB do YUV, drugi od YUV do RGB, które są wzajemnie odwrócone. Oznacza to, że konwersja w obie strony powinna pozost...