Wyniki wyszukiwania dla "static"

5 odpowiedzi

W node.js, jak zadeklarować współużytkowaną zmienną, która może być zainicjowana przez proces master i dostępna dla procesów roboczych?

Chcę następowaćPodczas uruchamiania proces główny ładuje dużą tabelę z pliku i zapisuje ją w udostępnionej zmiennej. Tabela ma 9 kolumn i 12 milionów wierszy...

2 odpowiedź

statyczna kompilacja tabeli czasu z wartościami zmiennoprzecinkowymi

5 odpowiedzi

three.js ustawia obraz tła

Jak utworzyć statyczny obraz tła?Dla domyślnego tła:

5 odpowiedzi

Zmienne statyczne: dobre czy złe? [duplikować]

5 odpowiedzi

C ++ różne implementacje singleton

Zazwyczaj implementuję wzorzec singleton w ten sposób:

9 odpowiedzi

Czy wszystkie kompilatory C ++ zezwalają na używanie statycznej stałej int klasy jako zmiennej tablicowej?

W VC ++, gdy muszę podać tablicę związaną ze zmienną składową klasy, robię to w ten sposób:

3 odpowiedź

Zmienne statyczne Java i dziedziczenie i pamięć

Wiem, że jeśli mam wiele instancji tej samej klasy, wszystkie będą dzielić te same zmienne klasowe, więc właściwości statyczne klasy będą używać stałej ilośc...

2 odpowiedź

w Dart, używając Mirrors, jak nazwałbyś statyczną metodę klasy z instancji klasy?

5 odpowiedzi

Blok statyczny w Javie nie został wykonany

2 odpowiedź

klasa pamięci, czas przechowywania, zakres plików, czas życia, zamieszanie powiązań [zamknięte]