Wyniki wyszukiwania dla "atomic"

4 odpowiedź

wymagania dostosowania dla atomowych instrukcji x86

2 odpowiedź

Jak atomowo dodać i pobrać 128-bitową liczbę w C ++?

1 odpowiedź

Czy odczyty i zapisy do niezrównanych pól w .NET są zdecydowanie atomowe?

Specyfikacja C # (ECMA-334 iISO / IEC 23270) ma akapit o atomowości czytań i pisze:12.5 Atomowość zmiennych odniesieńOdczytuje i zapisuje następujące typy da...

1 odpowiedź

Android: Uzyskaj czas atomowy

Próbuję uzyskać czas atomowy dla aplikacji na Androida. używamhttp://hi-android.info/src/android/net/SntpClient.java.html jako klient NTP i następujący kod d...

3 odpowiedź

Czy to normalne, że wbudowane gcc są tak wolne?

Mam aplikację, w której muszę zwiększać niektóre liczniki statystyk w metodzie wielowątkowej. Inkrementacja musi być bezpieczna dla wątków, więc postanowiłem...

4 odpowiedź

Jak zadeklarować wektor atomowy w C ++

Zamierzam zadeklarować wektor zmiennych atomowych, które będą używane jako liczniki w programie wielowątkowym. Oto, co próbowałem:

4 odpowiedź

Operacje atomowe w ARM strex i ldrex - czy mogą działać na rejestrach I / O?

Przypuśćmy, że modyfikuję kilka bitów w odwzorowanym w pamięci rejestrze I / O i jest możliwe, że inny proces lub ISR może modyfikować inne bity w tym samym ...

2 odpowiedź

C ++ - Jak zainicjalizować tablicę atomów?

2 odpowiedź

Czy standard C ++ 11 gwarantuje, że std :: atomic <> jest implementowany jako operacja atomowa?

Jestem na skrzyżowaniu, próbuję wybrać jedną między strukturą danych opartą na blokadzie mutexów a strukturą danych bez blokowania (i prawdopodobnie bez ocze...

7 odpowiedzi

UNIX Przenośne operacje atomowe