Wyniki wyszukiwania dla "long-press"

3 odpowiedź

Jak wyświetlić przycisk przy długim naciśnięciu elementu listy

4 odpowiedź

Symuluj długie naciśnięcie przez wydarzenia dotykowe

Jak możemy symulować długie naciśnięcie przez zdarzenie dotyku? lub jak możemy obliczyć czas dotknięcia ekranu, wszystko w stanie ACTION_DOWN?

4 odpowiedź

Android: Jak zaimplementować longpress ręcznie w zdarzeniu dotykowym?

1 odpowiedź

Android - Czy można wyłączyć długie kliknięcie przycisku domu, aby uniknąć menedżera zadań?

4 odpowiedź

UITableView wymaga długiego naciśnięcia, aby wybrać wiersz

Ktoś kiedykolwiek wpadł na ten problem