Wyniki wyszukiwania dla "customization"

2 odpowiedź

Pasek postępu niestandardowego Android [zamknięty]

Chcę używać tego typu paska postępu w systemie Android. Próbowałem z wieloma poziomymi paskami postępu. Wszystkie wyglądają jak domyślne paski postępu o różn...

1 odpowiedź

Pole wyboru wielokrotnego jQuery Mobile

Zatem pola wyboru wielokrotnego nie są najładniejszymi wejściami do pracy w słowie, ale czasami mogą być dobre. W moim przypadku dla jQuery mobile tworzą okn...

3 odpowiedź

Dostosuj przycisk usuwania w UITableView

1 odpowiedź

Jak dostosować przycisk opcji preferencji listy

Dostosowałem wszystkie przyciski RadioButtons w mojej aplikacji, ale przyciski radioButtons w liściePreference nie są dostosowywane.Użyłem tego pliku XML o n...

14 odpowiedzi

Gdzie mogę znaleźć mój plik .emacs dla Emacsa działającego w systemie Windows?

Próbowałem poszukać pliku .emacs dla mojej instalacji Windows dla Emacsa, ale nie mogłem go znaleźć. Czy ma taką samą nazwę w systemie Windows, jak w systemi...

6 odpowiedzi

Zmiana koloru UITableViewCellDeleteConfirmationControl (przycisk Usuń) w UITableViewCell

1 odpowiedź

Jak mogę dostosować wbudowaną wtyczkę ckeditor 4.2, taką jak linki?

Jeśli chcę dodać kartę do wtyczki łącza, jakie jest najlepsze podejście? Nie chcę zmieniać kodu wydania, wystarczy zastąpić go wersją z moimi dostosowaniami....

5 odpowiedzi

Zmień domyślną ikonę Winform w całej aplikacji

Czy mogę zmienić domyślną ikonę używaną w WinForm?Większość moich formularzy ma własność ikony ustawioną na niestandardową ikonę. W przypadku kilku form, któ...

4 odpowiedź

Rozszerzanie i zwijanie komórek widoku tabeli w ios

Mam widok tabeli niestandardowych komórek i niektórych przycisków w każdej komórce. Kliknięcie dowolnego przycisku wewnątrz komórki spowoduje wyświetlenie ko...

4 odpowiedź

Przełączanie niestandardowego wyglądu przycisku na Androida

Próbowałem dostosować wygląd przełącznika, ale bez powodzenia. Oto, jak chcę, aby wyglądało to tak:Czy ktoś może dać mi tutorial?